Харківський історичний музей

Особливості експозиційної роботи з природоохоронної тематики

Перевозчикова Наталія Михайлівна, Костенко Є.І., Єременко С.В.

2007

Тринадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції «Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини», 18 квітня 2007 р. – Х., 2007.

Ідеї охорони природи відображені у кожній експозиції Музею природи, де освітлені складні взаємини у природі, різноманітність проявів життя та його охорона в різних ландшафтно-кліматичних зонах.

В музеї створено відділ охорони природи. Розгортання основних експозицій відбувалося у період з 1975 по 1985 роки. В основу було покладено принцип комплексного підходу до питань охорони навколишнього середовища, а головною метою є формування уявлень про наукову картину світу і екологічного мислення, роз'яснення законів природи, що визначають функціонування природних систем та механізмів впливу на ці системи.

В цей час були створені крупні науково-експозиційні комплекси “Географічна оболонка – середовище проживання людства”, “Екологічна ситуація на території Харківської області”, “Розвиток природоохоронних ідей”, “Природні об'єкти, що охороняються”, а також мальовничі діорами: “Астраханський державний заповідник”, “Воронезький державний заповідник”, “Ільменський державний заповідник”, “Репетецький біосферний заповідник”, “Державний морський заповідник у затоці Петра Великого”, “Карпатський біосферний заповідник”, “Великобурлуцький державний заказник”. Ця робота була виконана при безпосередній участі завідуючої відділом Гвоздяк Г.П., наукового співробітника Шатрюк С.М., художників Балашової А.Г. та Дроздової В.І, таксидермістів Дмитренко Г.П. та Ружинського М.Я.

З часу проголошення незалежності України виникла необхідність оновлення експозицій відповідно нового статусу нашої держави. За останній час створені науково-експозиційні комплекси “Екологічна ситуація на території України”, “Охорона природи в Україні”, “Технічні методи та засоби контролю за якістю навколишнього середовища”, “Система служб контролю за якістю навколишнього середовища”.

Разом з теоретичними основами охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, експозиції відділу висвітлюють масштаби господарського впливу на природу та глобальний характер екологічних проблем на сучасному етапі розвитку людства, забезпеченість природними ресурсами, необхідність використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

Одна з принципових відмінностей природоохоронних експозицій від традиційних у природничих музеях – динамічність. Якщо такі експозиції, як зоологічні, ботанічні та інші, внаслідок незначного вдосконалення залишаються цілком сучасними на протязі багатьох років, то зміни у природоохоронних експозиціях, до того ж вельми суттєві, необхідно впроваджувати майже щорічно, а іноді й частіше. Відомо, що найбільш актуальні експозиції скоріше стають морально застарілими. До того ж, необхідно враховувати, що комплекс наук, що пов'язані з природоохоронною тематикою, в теперішній час зазнають період інтенсивного росту та розвитку. Враховуючи це, експозиції відділу охорони природи постійно знаходяться в центрі удосконалення та перетворення, а співробітники підтримують постійні наукові зв'язки з різними профільними установами, у тому числі з Радою Президії Харківської обласної організації Українського товариства охорони природи, Державним управлінням екології та природних ресурсів у Харківській області, Українським НДІ екологічних проблем, Харківським палацом дитячої та юнацької творчості.

Формування цілісного екологічного світогляду, високого рівня культури та природоохоронних знань на основі установлення гармонійних взаємовідносин суспільства людей і природи стають важливими важелями в рішенні екологічних та соціально-економічних проблем сучасної України.