Харківський історичний музей

Видані твори Г.С. Сковороди в фондах літературно-меморіального музею просвітителя в с. Сковородинівка

Дудко Дмитро Михайлович

2007

Тринадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції «Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини», 18 квітня 2007 р. – Х., 2007.

За 35 років існування літературно-меморіального музею ГС. Сковороди в с. Сковородинівка на Харківщині в його фондах та експозиції зібрана досить багата і різноманітна колекція видань творів великого українського філософа, поета і просвітителя XVIIIст. Найдавніші видання творів  мислителя (анонімне видання М.Антоновського 1789 р. та стаття  в журналі “Сионский вестник” за 1807 р.), представлені в експозиції копіями. Найстаріший оригінал, наявний в музеї, – невелика брошура: Г.С.Сковорода. Басни Харьковские. М., 1837. Це – перше друковане видання сковородинських байок. Рідкісним є видання листів мислителя до його друга, священика Я. Правицького, підготоване В.І.Срезневським (СПб., 1894). Наявні всі дожовтневі зібрання творів філософа, підготовані І.Т.Лисенковим (СПб., 1861), Д.І.Багалієм (Х., 1894), В.Д.Бонч-Бруєвичем. (М., 1912), академічні зібрання, видані 1961 та 1973 рр. (Сковорода Г. Твори. Т.1–2. К., 1961; Сковорода Г. Повне зібрання творів, Т.1–2. К., 1973). Останнє видання є на сьогоднішній день найбільш науковим, повним і досконалим. Воно, однак, не позбавлене вад. Так, не завжди адекватно і повно переданий правопис  сковородинських автографів, майже відсутня атрибуція цитат з Біблії, яка відігравала величезну роль в творчості мислителя. Зараз музей бере участь в підготовці нового академічного зібрання творів Г.С.Сковороди. Цю роботу очолює визначний сковородинознавець професор Л.В.Ушкалов.

Багато представлені в колекції музею збірки творів просвітителя, видані до його 250-річного ювілею (Вибрані твори. Т.1–2. К., 1972; Літературні твори. К., 1972; Вибрані твори. К., 1971; Избранное. М., 1972; Поезії. К., 1971). Наявні також ґрунтовні видання вибраних творів мислителя, здійснені в серіях “Бібліотека української літератури” (К., 1983) та “Бібліотека української класики” “Дніпро” (К., 1988). Зібрано чимало шкільних видань творів поета (Сад пісень. Вибрані твори. К., 1968, 1972, 1980, 1983; Г.С.Сковорода, І.П.Котляревський. Вибрані твори. К., 1985).

Особливо багатою є добірка видань байок Г.С.Сковороди – зачинателя української байки. Це, крім вищезгаданого московського видання, київське видання 1946 р., харківське – 1972 р. (Байки Харківські. Афоризми). Останнє видання майстерно ілюстрував художник В.Д.Чорнуха. В фондах та експозиції музею зібрані авторські відбитки його гравюр і ескізи до них. Є також видання байок в грузинському та англійському перекладах (див. нижче).

Подією мав стати вихід 1994 р. двотомника творів Г.С.Сковороди сучасною українською мовою в гарвардській серії “Бібліотека давнього українського письменства”. На жаль, цей переклад відзначається недбалістю, навіть в передачі біблійних цитат, за що його справедливо критикував переяславський дослідник Г.М.Верба. Його ґрунтовна праця в цій галузі використана при перевиданні двотомника у 2005 р., хоча й не зазначена у вихідних даних. Обидва ці видання є в колекції музею, який прагне збирати всі видання мислителя незалежно від їх досконалості. Це стосується також однотомника російською мовою, виданого 1999 р. в Мінську (серія “Классическая философская мысль”) та однотомника, виданого 2006 р. у Харкові київським дослідником В.Кравцем. Останній просто відтворив давно застаріле видання В.Д.Бонч-Бруєвича 1912 р., ще й дозволив собі подекуди довільно правити сковородинський текст. В той же час зразковою є збірка вибраних українських перекладів Сковороди, видана в тому-таки Харкові Л.В.Ушкаловим 2003 р. Ним же 2002 р. виданий окремою книжкою „Сад божественних пісень”.

Окрім згаданих численних перекладів творів просвітителя сучасними українською та російською мовами, в колекції музею багато представлені грузинські переклади (Харківські байки. Пер. Р.Чілачави. Тб., 1972; Щасливий слід. Пер. клубу “Україна” Тбіліського університету. Тб., 1972; Сад божественних пісень. Пер. Дж.Асатіані. Тб., 1972). Є також  англійській переклад, виданий в США Б.Чопиком (SkovorodaG.S. FablesandAphorisms. N.Y. e.a., 1990). В копіях представлені переклади байок Сковороди португальською мовою (Ріо де Жанейро, 1978) та його ж твору “Алфавит или букварь мира” італійською мовою (в журналі “Kamen’”, 1994/1995, №6/7).

Твори Сковороди представлені в тематичних збірниках та антологіях (Веселка. Антологія української літератури для дітей. Т.1–2. К., 1984; Монолог атеїста. К., 1985; Духовний алфавіт. Григорій Сковорода и література его времени. М., 2000; Барокова поезія Слобожанщини, Х., 2002; Українська байка. Х., 2006).

Музей зібрав ці видання не лише шляхом придбання через торгівлю. Нам дарували їх як видатні сковородинознавці (А.М.Ніженець, Л.В.Ушкалов, І.П.Стогній, О.В.Марченко), перекладачі (Р.Чілачава), видавці, так і рядові відвідувачі музею. Колекція сковородинських видань, однак, далеко не повна. Тому музей буде дуже вдячний видавцям, укладачам, перекладачам, колекціонерам за передачу таких видань.