Харківський історичний музей

Ліпний посуд поселення скіфського часу “Саржин Яр”

Пеляшенко Костянтин Юрійович

2007

Тринадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції «Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини», 18 квітня 2007 р. – Х., 2007.

Літом 2006 року співробітниками ДП ОАСУ “Слобожанська археологічна служба” та Музею археології та етнографії Слобідської України, за участю студентів історичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна були проведені охоронно-рятівні археологічні дослідження на поселенні скіфського часу “Саржин Яр”.

Найбільш масовий речовий матеріал, що знайдений під час розкопок ‑ місцевий ліпний посуд, який репрезентований уламками. Серед них найбільш інформативною є верхня частина посуду. Кількісно переважає група кухонних горщиків, які можна розділити на два відділи – баночні та профільовані. Останні, у свою чергу, діляться на типи. Тип 1 - горщики зі слабопрофільованим тулубом, що мають, в основному, плавно відігнуті назовні вінця та слабо виражений діжкоподібний корпус (63 %); тип 2 - горщики з різним ступенем відігнутості вінець та дугоподібною шийкою, що переходить у пологі плічка профільованого корпусу (27 %); тип 3 – горщики з різним ступенем відігнутості назовні вінець, виділеною шийкою, що переходить у високі плічка профільованого тулуба (4 %). Переважаючий вид орнаментації ‑ пальцьові вдавлення по краю вінець у поєднанні з проколами, рідко зустрічаються фрагменти вінець, що прикрашені тільки пальцевими вдавленнями чи наскрізними проколами, відтягнутим пружком, розчленованим пальцевими вдавленнями, та без орнаменту.

Окрім вінець посуду в керамічній колекції поселення є багато придонних частин, більшість з яких має виступаючу закраїну у нижній частині. На деяких днищах присутні відбитки зерен та сліди стовбура дерева.

Меншою кількістю репрезентовані миски, усі фрагменти без орнаментації, більшість з добре загладженою поверхнею, деякі зі слідами лощіння. Різноманіття форм дозволяє виділити ряд типів: тип 1 ‑ миски с виділеним ребром у верхній частині корпусу та загнутим досередини краєм (22 %); тип 2 - напівсферичні миски із загнутим досередини краєм (41 %); тип 3 - миски з прямо поставленим бортиком (31 %). Із відсоткових співвідношень видно, що найбільш розповсюдженими формами є тип 2 та 3, і найменш усього фрагментів мисок з виділеним ребром.

Виявлено також декілька фрагментів корчаг з добре загладженою, іноді підлоскованою поверхнею та фрагменти черпака з підлоскованою поверхнею. У культурному шарі знайдено два фрагмента глиняних цідилок. Інші категорії виробів з глини репрезентовані: уламками та цілими екземплярами прясел, мініатюрних посудин та глиняних конусів.

Отримані в результаті розкопок керамічні матеріали знаходять широкі аналогії на пам’ятках скіфського часу Дніпровського Лівобережного Лісостепу. Колекція ліпного посуду поселення “Саржин Яр”, за співвідношенням типів, переважаючим видам орнаментації, характерна для пам’яток середньоскіфського періоду, що підтверджують і датуючи матеріали, що обмежують час життя на ньому другою половиною VI – V ст. до н.е.