Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2008 р.: Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності

Матеріали наукової конференції 14-і Сумцовські читання, 2008 р.
Автор Назва статті
Івах Олеся Дмитрівна Б.Д. Грінченко – видатний діяч України
Палтаджян Олександр Шалікович Богдан Хмельницький – видатний полководець
Богданов Денис Валерійович Боротьба за незалежність України під час Другої світової війни
Сошніков Андрій Олександрович Віра у перемагаючий розум (штрих до біографії В.Н. Каразіна)
Ярміш Галина Петрівна Вшанування пам’яті Г. С. Сковороди: погляд через музейні експонати (Г.С. Сковорода на плакатах та афішах)
Гордєєва І.М. До питання інтерпретації Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. музейними засобами: Партизанський і підпільний рух у Харківський області у 1941-1943 рр.
Куделко Сергій Михайлович До питання про участь Є.К. Рєдіна в Російських Археологічних з’їздах
Прохоров Андрій Миколайович До створення виставки “Перлина Слобожанщини: порцеляна та фаянс Кузнєцових у колекції ХІМ”
Сніжко Ірина Анатоліївна Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янки Ізюмського району у 2007 р.
Хасанова Олена Іллівна Завод Ф.Я. Гарднера, його вироби у фондах музею
Савеленко Ірина Юріївна Зайцева балка – одна з ланок великого ланцюга німецько-фашистських злочинів на Харківщині
Бадаєв Дмитро Володимирович Зброя доби російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. у колекції ХІМ
Малиновський Михайло Олексійович І. Я. Франко і Харків: проблеми музеєфікації
Никипоренко Лариса Василівна Колекція журналів “Отечественные записки” у фондах ХІМ
Ключко Вікторія Валеріївна Л. П. Велика – теоретик та практик музейного мистецтва
Мандригіна Світлана Сергіївна Легендарний кошовий отаман запорозьких козаків Іван Сірко
Яковлєв Віталій Миколайович Маловідомі сторінки біографії І. С. Конєва
Горлова Тетяна Андріївна Матеріали двічі Героя Радянського Союзу А.К. Недбайла у колекції ХІМ
Іванова Наталія Михайлівна Матеріали двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка в колекції Харківського історичного музею
Пантєлєй Олена Михайлівна Матеріали Є.Г. Волошинова у фондах ХІМ
Панченко Алла Володимирівна Медики Харківщини у партизанських загонах та з’єднаннях
Пашкова Ганна Вікторівна Мідні монети часів Петра І у колекції ХІМ
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Мовою свідків (спогади про Голодомор 1932-1933 рр.)
Богданов Денис Валерійович Мотивація екскурсійної роботи
Лиман Сергій Іванович Музейна діяльність причорноморського регіону у 1850 ті – першій половині 1880-х років у контексті розвитку медієвістики (За матеріалами державного архіву міста Севастополя)
Панченко Алла Володимирівна Музейна педагогіка в музейних закладах Харківщини на сучасному етапі
Буличова Вікторія Віталіївна Народний чоловічий поясний одяг у колекції ХІМ
Хоружа Майя Володимирівна Нова знахідка шумлячої підвіски на пам’ятках салтівської культури Харківщини
Аксьонов Віктор Степанович Нове поховання з конем на Нетайлівському грунтовому могильнику салтівської культури
Бабенко Леонід Іванович Нові знахідки скіфських кинжалів на Харківщині
Агаєв Іван Олександрович Нумізматичні експонати у висвітленні історії Слобожанщини
Мартем'янова Надія Сергіївна Освітня діяльність музеїв у ХІХ – першій чверті ХХ ст.
Малиновська Наталія Михайлівна Особливості відображення життя і діяльності лікарів-хірургів у експозиціях музеїв Харкова (до 90-ї річниці з дня народження О.О. Шалімова)
Звержховська Наталія В'ячеславівна Паперові грошові знаки реформи С.Ю. Вітте в колекції ХІМ
Бекетова Валентина Михайлівна Персоналістика в науково-дослідній роботі музею
Зибіна Тамара Василівна Під царським вензелем (з колекції порцеляни ХІМ)
Овчіннікова Людмила Григорівна Плечове вбрання українців: традиції та новації (з фондів ХІМ)
Костюченко Марина Дмитрівна Політика коренізації національних меншин на Харківщині
Желтобородова Оксана Анатоліївна Полковий устрій на Харківщині в кін. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.
Орел Людмила Михайлівна Помаранчева революція – яскравий феномен новітньої української історії
Сошнікова Ольга Миколаївна Проект обласної програми відродження Харківського історичного музею як одного із найважливіших елементів культури в умовах сучасної цивілізації
Перцева Жанетта Миколаївна Професор В.Ф. Грубе та його внесок у розвиток медицини Харківщини другої пол. ХІХ ст.
Казус Валентина Олександрівна Радянська преса під час Голодомору на Україні 1932-1933 рр. (з фондів ХІМ)
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Соціальна динаміка міської культури Харківщини у кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
Неудачін Дмитро Олександрович Стильові особливості пам’ятників харківської церковної архітектури
Дейнеко Сергій Миколайович Структура Харківської митниці
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Сучасні меценати Харківщини
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Творча спадщина О.М. Бекетова у Харкові
Роман Ірина Олександрівна Трагічна доля науковців УФТІ в період сталінських репресій (20-30 рр. ХХ ст.)
Сушко Валентина Анатоліївна Традиційний костюм як культурний феномен
Малышев Александр Владимирович Участие земских Александровских ремесленных училищ в работе по выполнению военных заказов в 1914 – 1917 гг.
Конюшенко Юлія Анатоліївна Участь Ніжинського історико-філологічного товариства при інституті кн.Безбородька у ХІІ Археологічному з’їзді
Погрібний Артем Олександрович Цікаві знахідки при реставрації портрета П. А. Белявського