Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції, присвяченої 155 річниці з дня народження видатного українського вченого академіка АН України М.Ф. Сумцова / 15-і Сумцовські читання, 2009 р. (pdf, 4,57MB)  завантажити збірник (pdf, 4,57MB)

Микола Сумцов – продовжувач справи Павла Чубинського / Красиков Михайло Михайлович
М. Ф. Сумцов як історик Слобожанщини / Малиновський Михайло Олексійович
Історико-культурний розвиток та функціонування музеїв України у період панування тоталітарно-колоніальних режимів / Сошніков Андрій Олександрович
Музеєфікаційні традиції Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди в діяльності Харківського історичного музею / Сошнікова Ольга Миколаївна
Внесок Г.П. Успенського в розвиток етнографічної науки на Слобожанщині / Желтобородова Оксана Анатоліївна
Етнографічна діяльність І.І. Срезневського / Овчіннікова Людмила Григорівна
Етнографічні публікації “Бюлетеня” Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди” / Малиновська Наталія Михайлівна
Обіг срібної та золотої монети на Лівобережній та Слобідській Україні в ХVІІІ ст. / Агаєв Іван Олександрович
З історії харківської медієвістики 1830-1840 років: Іван Олександрович Семвицький (1808-1874(?)) / Лиман Сергій Іванович
Національно-визвольний рух на Харківщині у другій половині XIX ст. / Богданов Денис Валерійович
Роль протекціонізму у розвитку економіки Російської імперії у 80-90 роках 19 ст. / Дейнеко Сергій Миколайович
Наукова діяльність І.В. Нетушила / Кравченко Інна Сергіївна
Участь членів історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті у всеросійських археологічних з’їздах / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Етнічний склад населення Харкова у 20-30 роках XX ст. / Костюченко Марина Дмитрівна
М.І. Міхновський – ідеолог державної незалежності України поч. ХХ ст. / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Культурне життя Харкова в к. 20 – поч.. 40 років ХХ ст. / Казус Валентина Олександрівна
Українська національна тематика в творчості С. І. Васильківського / Неудачін Дмитро Олександрович
С. Таранушенко у контексті мистецтвознавчої, музейної та пам’яткоохоронної діяльності Слобожанщини / Соловйов А.О., Тітінюк Валентина Федорівна
Репресії у Харківському військовому окрузі 1937 р. / Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна
І. Г. Старинов – людина-легенда / Савеленко Ірина Юріївна
Організація медичної допомоги на окупованій території Харківщини / Панченко Алла Володимирівна
Хроніка стосунків держави і церкви радянського періоду / Роман Ірина Олександрівна
Нові тенденції в літературі і мистецтві 60-70 рр. / Роман Ірина Олександрівна
Розвиток літератури на Харківщині у к. ХХ ст. / Палтаджян Олександр Шалікович
Земельна реформа та основи земельного кодексу України / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Військові Харківщини – учасники міжнародних миротворчих операцій / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
К вопросу о прообразе музейно-педагогической деятельности в античном обществе / Мартем'янова Надія Сергіївна
Поляки на фронтах ІІ світової війни. Із досвіду інтерактивної виставки / Яковлєв Віталій Миколайович
Проблема модернізації та її музейно-комунікаційна інтерпретація / Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна
Основні напрями науково-дослідної діяльності Харківського історичного музею у 2008 р. / Івах Олеся Дмитрівна
До питання створення наукової експозиції “Харківщина: сучасні здобутки і перспективи” / Орел Людмила Михайлівна
Застосування комп’ютерних технологій в комунікаційній і науково-дослідній роботі музеїв / Агаєв Іван Олександрович
Проектна документація нової експозиції історико-археологічного музею-заповідника “Верхній Салтів” – свідоцтво кризи у сучасному музейному будівництві / Аксьонов Віктор Степанович
Хронологія поховань Протопопівського курганного могильника / Бабенко Леонід Іванович
Нові дослідження стоянки пізнього палеоліту біля с. Кам’янка / Сніжко Ірина Анатоліївна
Городища СМК VIII-X ст. Верхньодонеччя та повідомлення аль Ідрісі про притоки ріки Русійа й міста народу Ан-Нібарійя / Тортіка Олександр Олександрович
Особливості техніки живопису та реставрації творів Є.Г. Волошинова з колекції Харківського історичного музею / Єрьоменко Тамара Іванівна
Костюм як маркер етноідентифікації / Сушко Валентина Анатоліївна, Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна
Загальнослов’янські тенденції архаїчного типу російського народного костюму з колекції Харківського історичного музею / Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна
Гетьманський прапор 17 ст. у колекції ХІМ – унікальна пам’ятка України / Буличова Вікторія Віталіївна
Мідні монети за часів правління Олександра іі (1855-1881) у колекції Харківського історичного музею / Пашкова Ганна Вікторівна
Російські паперові гроші періоду І-ї світової війни та Тимчасового уряду у колекції ХІМ / Звержховська Наталія В'ячеславівна
Георгіївські нагороди у колекції ХІМ / Соколов Андрій Володимирович
Економічний розвиток Харківщини у І-й половині 19 ст. (за матеріалами фондових колекцій ХІМ) / Пантєлєй Олена Михайлівна
Дворянство Харківської губернії / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Маловідомі заводи фаянсу і фарфору в с. Барашах, Кам’янці й Олевську (нині Ємільчинського району Житомирської області) наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. / Школьна Ольга Володимирівна
Волокитинський завод, історія виникнення та його продукція у фондах Харківського історичного музею / Хасанова Олена Іллівна
Предмети із сервізів Києво-Межигірського фаянсового заводу в колекції кераміки Харківського історичного музею / Зибіна Тамара Василівна
Монументальні англійські танки Мк-V у Харкові / Бадаєв Дмитро Володимирович
Матеріали П.К. Саксаганського у збірці ХІМ / Іванова Наталія Михайлівна
Матеріали Героя Радянського Союзу О.Г. Зубарєва у колекції ХІМ / Горлова Тетяна Андріївна
Колекція журналів “Современник” у фондах ХІМ / Никипоренко Лариса Василівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: