Харківський історичний музей

З досвіду науково-освітньої роботи відділу природи Луганського обласного краєзнавчого музею

Попова Валентина Іванівна, Зновенко Оксана Володимирівна

2010

Шістнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 90-річчю із часу заснування Харківського історичного музею, 16 квітня 2010 р. – Х. : Оригінал, 2010.

На протязі багатьох років існування Луганського обласного краєзнавчого музею відділ природи проводить широку пропаганду науково-природничих знань взагалі та природоохоронних, зокрема.

Якщо на початку створення нової експозиції це здійснювалось переважно за допомогою оглядових та тематичних екскурсій, то в останні роки усе більшого значення у науково-освітній роботі надається тематичним заходам. Це обумовлено, по-перше, необхідністю широкого залучення відвідувачів, по-друге – погіршенням екологічної ситуації в краї, що потребує глибшого та докладнішого висвітлювання екологічних проблем. Дуже популярними стали виїзні тематичні екскурсії, особливо «Тваринний світ Луганської області» та «Комахи – наші друзі та вороги». Розповідь про тварин, їх біологію, характерні особливості, значення для природи супроводжується демонстрацією  експонатів – чучел звірів, птахів та комах – мешканців більшості ландшафтів області: степових, лісових, сільськогосподарських, міських). Серед них є як рідкісні для краю та занесені до Червоної книги України види, так і досить поширені. Під час розповіді про комах використовуються ще й їх збільшені кольорові ілюстрації. Виїзні екскурсії найчастіше проводяться у школах серед учнів початкової ланки, у дитячих садках, оздоровчих таборах, кардіологічному санаторії та дитячому будинку і мають не тільки навчальне, але й виховне значення.

Тематичні заходи (бесіди, усні журнали, «круглі столи»), що проводяться відділом природи у музеї, зазвичай складаються з перегляду відеофільму, розповіді наукових співробітників або гостей, невеличкої екскурсії по експозиції або проведення конкурсів.

Наприклад, щовесни до Дня птахів проводиться захід «Пташині пісні». Після перегляду уривка з фільму «Український степовий заповідник» школярам демонструються чучела характерних для краю птахів, яких вони намагаються назвати. У формі бесіди йде розповідь про них, яка супроводжується аудіо записом голосу кожного. На завершення – екскурсія «Птахи області». Для молодших школярів – веселі конкурси.

Щорічними стали заходи до Дня довкілля, Дня Землі, Дня охорони тварин. Тематика їх різноманітна, але завжди актуальна: життя ґрунтів та їх охорона, збереження природних ресурсів, чистота довкілля, охорона тварин, рідкісна рослинність. Технічні засоби обмежені, але дозволяють демонструвати будь-які фільми та відео-ілюстрації, проводити заходи як у кінозалі, так і в експозиції. В останньому випадку заходи проходять найбільш вдало, оскільки розміщення невеликої групи (30-60 учнів) в оточенні експонатів, діорам, фотографій природних об’єктів створює відповідний настрій та затишну атмосферу. Чимало спільних заходів відділ природи проводить зі співробітниками Обласного еколого-натуралістичного центру, які зазвичай готують свої окремі сторінки у наших усних журналах. Маючи велику відеотеку екологічних фільмів, дуже допомагають відеоматеріалами. Хоча в  музеї теж зібрано чимало фільмів.

Наприклад, при проведенні заходу «Збережемо Землю» демонструвалась збірка оригінальних короткометражних мультфільмів з екологічної тематики, ігровий фільм з участю дітей та проводились конкурси на знання та практичне вирішення проблем збереження природних ресурсів (води, газу, деревини) у побуті та на рівні країни.

У заході, присвяченому збереженню рослинного світу використовувалось електронне слайд-шоу, яке представило всю рідкісну флору краю та додало емоційного забарвлення розповіді.

До Дня води були показані: документальний відеофільм про Сіверський Донець «О, Донче!» та уривки з нового науково-популярного фільму «Жива вода», що зробило захід дуже інформаційно насиченим.

Співробітники відділу використовують усі можливості, щоб поділитися накопиченими даними про стан оточуючої природи, оскільки краєзнавча література майже відсутня. Завідуюча відділу неодноразово приймала участь у підведенні підсумків щорічного обласного конкурсу юних лісівників, оцінюючи знання учасниками шкільних лісництв лісової фауни. Стало традицією проводити підсумкову конференцію щорічного конкурсу юних екологів «Ковиловий степ» на базі відділу природи. Це підвищує зацікавленість школярів, які набувають перший досвід науково-дослідницької роботи, а ми маємо змогу допомагати їм у цьому.

Велике значення надається відділом такому напрямку роботи, як публікації в пресі. Це, на жаль, відбувається нерегулярно. Був період, коли за два роки у популярних місцевих газетах «Ижица» і «Теленеделя» було надруковано більше 30 наших статей на природоохоронну та екологічну тематику.

Дуже ефективними для популяризації роботи музею в цілому та природничих знань, зокрема, є виступи на радіо та телебаченні, яких було чимало. Найбільш цікавим  виявився цикл пізнавальних передач для дітей. Двоє ведучих – дошколят вели невимушену бесіду зі співробітником у залах природи, ставлячи свої питання експромтом, про будь-який експонат, що зацікавив їх у цю мить. Ми переконались, що все почуте з екрану викликало більше довіри і краще засвоювалось маленькими глядачами.

Працівники відділу природи намагаються постійно вдосконалювати свою науково-освітню діяльність, оскільки це дієвий шлях до виховання екологічно досвідченого, соціально свідомого покоління.