Харківський історичний музей

До питання створення експозиції «Харківщина сучасна: здобутки та перспективи»

Орел Людмила Михайлівна

2010

Шістнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 90-річчю із часу заснування Харківського історичного музею, 16 квітня 2010 р. – Х. : Оригінал, 2010.

Вся сучасна історія України – це історія творення, оновлення, історія утвердження принципово нових для нас форм державності, економічних відносин, соціального захисту, забезпечення прав і свобод людини.

Сьогодні українське суспільство – це суспільство, яке переживає перехід від централізованої планової економіки до ринкової, від квазідержавності до державності реальної, від моноідеологічності до плюралізму, від авторитаризму до демократії, від всевладдя однієї партії до представницьких інститутів влади, від закритого суспільства до відкритого, від колективізму до індивідуалізму, від соціальної стабільності до мобільності і плинності соціальних реформ. Отже, існує твердження про те, що після 1991 року Україна з об’єкта історії перетворилася на суб’єкт, і може бути аксіоматичним.

Важливо, що життя регіонів України завжди перебувало в полі зору історичної науки, але майже ніколи не охоплювалося цілком у великому часовому діапазоні[4, с. 141].

Харківщина – земля особливої долі і особливих людей. За три з половиною століття вона пройшла великий шлях. Віхи цього часу стали віхами історії і всієї України: харків’яни споконвіку були першопрохідниками, задавали тон розвитку інших регіонів, серце Слобожанщини стало серцем українського духовного і економічного відродження. Саме Харків став першою столицею радянської України, зміцнивши підвалини сучасного незалежного державотворення.

Якщо розглядати події місцевого значення, то раніше в експозиціях ХІМ вони розглядались з вузько тематичним спрямуванням та обходили так звані «гострі кути». Переважно, це було висвітлення діяльності культурних осередків, фондів, товариств та інших організацій, які були відокремлені від основної маси населення. Внаслідок чого картина перетворення в державі була висвітлена частково.

Питання створення експозиції «Харківщина сучасна: здобутки та перспективи» є пріоритетним напрямком у діяльності ХІМ. Вона розглядає період Незалежної України, який виступає логічним завершенням історії України XXсторіччя, і вдалим початком XXIсторіччя, визначною віхою в історії розвитку Харківщини.

Відкриття експозиції стане одним із заходів, присвячених черговій річниці Незалежності України та Дня міста Харкова.

Провідна ідея експозиції – висвітлити загальний процес перетворень за роки Незалежності України, який вплинув на всі аспекти економічного, соціального та політичного життя, а також спричинив фундаментальне переосмислення національного минулого; та показ перспективних напрямків і планів розвитку України та Харківської області на майбутні десятиріччя.

Для побудови майбутньої експозиції дуже важливим є наповнення її оригінальними музейними предметами. По-перше, музейні предмети є доказом, ілюстративним фактом історії. Уважно розглядаючи їх, відвідувачі матимуть змогу отримати інформацію, знання не тільки про сам предмет, але і про ті процеси, що відбувались в цей час у суспільстві. По-друге, через музейні предмети відвідувачі матимуть змогу ніби фізично торкнутися минулих і сучасних подій.

 Історичні експозиції, присвячені сучасності, повинні зберігати предметний принцип побудови і не перетворюватися у склад репродукцій, копій, тощо [12, с. 107].

Хронологічними рамками експозиції є період від 1991 року і до наших днів.

Саме експозиція має творчо розвинути підходи:

-        насиченість експозиційним матеріалом;

-        атрактивність;

-        емоційність і художня образність;

-        уникнення зайвої політизації;

-        заохочення відвідувачів до самостійного мислення, узагальнення та аналізу фактів.

Традиційно у музеях історичного профілю розділи будуються, також, за історико-хронологічним та тематичним принципом, де, хронологічним буде принцип створення, і тематичним – метод показу.

Стержневими проблемами стане розгляд процесів інтеграції у європейську та світову системи виробництва, науку, культуру, питання залучення іноземних інвестицій, створення спільних підприємств, реформування, кредитування сектору економіки тощо.

Експозиційний показ базуватиметься на фондових колекціях ХІМ. Це документи, світлини, плакати, книги, брошури, які яскраво ілюструють політичний та соціально-економічний розвиток Харківщини за роки Незалежності України.

Важливим для наукової презентації експозиції стане використання предметів речового фонду: зразків виготовленої продукції, знарядь праці, меморіальних речей та ін. Предметний ряд підсилюватиметься статистичними даними щорічників Головного управління статистики в Харківській області, де міститься широкий спектр актуальних показників соціально-економічного стану області у порівнянні з попередніми роками.

Предметне наповнення експозиції відбуватиметься відповідно до тематичної структури. Перший розділ експозиції можна вважати вступним, який має на меті висвітлювати основні моменти процесу державотворення в Україні від 1991 року. Тут представлені законодавчі документи, які показують перші етапи розбудови Незалежної України, а саме: фіксацію кордонів; визначення громадянства; визначення і затвердження національної символіки як державної; запровадження власної грошової одиниці…

Ці питання можуть бути висвітлені за допомогою таких документів, як:

-        Декларація про державний суверенітет;

-        Конституція України;

-        Закони України: «Про державну символіку», «Про державний кордон», «Про громадянство», «Про збройні сили України».

Для правильного наповнення та виразності розуміння даного розділу заплановано показ процесів реформування банківської сфери – НБУ, як головної банківської установи країни, утворення мережі комерційних банків; етапи становлення національної грошової одиниці – тимчасове введення в дію купоно-карбованців, грошова реформа та введення в обіг української гривні; створення української армії та її реформування, участь України у миротворчих операціях та перехід на службу за контрактом.

Другий розділ експозиції буде основним, одним з найбільших суттєво та предметно навантажених, який розкриватиме важливість і значення промисловості Харківщини для економіки держави, показуватиме зміни та реформи що відбулися за невеликий проміжок часу. Правильно буде розпочати показ з машинобудівного комплексу регіону, оскільки, Харківщина вважається центром машинобудування.

Наступними будуть розкриті теми: фармацевтичне виробництво та медицина, транспортний комплекс, зв'язок, засоби масової інформації, внутрішня та зовнішня торгівля, сільське господарство, легка та харчова промисловість, освіта та наука, культура, спорт, релігія і церква, політична та громадська сфера.

Завершальним та підсумовуючим стане третій розділ, який розповість про м. Харків – значне європейське місто, що має побратимські зв’язки із багатьма містами Європи. Тут будуть представлені матеріали, що розповідатимуть про вручення міській раді трьох нагород Ради Європи: Диплома, Прапора, Таблиці. У розділі буде чітко прослідковано підготовку м. Харкова до футбольного чемпіонату «Євро-2012».

Зовнішнє оформлення наукової структури експозиції відбуватиметься відповідно до архітектурно-художнього задуму.

Експозиція має розміститися на третьому поверсі виставкової зали ХІМ на загальній площі 115 м2.

 Оскільки всі заплановані теми не можуть бути розкриті однотипними предметами, тому цілком вірогідним стане введення в художнє оформлення експозиції кількох кольорових фонів.

Важливість питань, представлених у першому розділі експозиції може бути підкреслено використанням при побудові спокійної холодної кольорової гамми.

Другий розділ найбільш об’ємний, у якому заплановані теми будуть розкривати різноманітні за формою, розміром та змістом експонати, які є атрактивними та історично цінними. Тут, можливо, не зайвим буде поєднання двох основних кольорів – зеленого та малинового, або їх відтінків, бо саме вони є символічно властивими Харківщині.

У третьому розділі експозиції, де мова піде про м. Харків, основним має бути зелений колір, який є символом міста з 355-річною історією з частковим використанням елементів синього кольору, як символу Ради Європи.

Підсумовуючи вище викладене, ми плекаємо надію, що створення експозиції «Харківщина сучасна: здобутки та перспективи», стане важливою ї необхідною:

-                 по-перше, вона вдало доповнить вже існуючі експозиції музею, наблизивши їх до сьогодення;

-                 по-друге, надасть змогу заповнити ще існуючі прогалини в комплектуванні музейних фондових збірок потрібними сучасними матеріалами.

А головне, – експозиція матиме пізнавальне і велике виховне значення для молоді та інших різновікових груп відвідувачів нашого міста, а також гостей з інших регіонів і країн, предметно розповідаючи про історичні процеси, що розгортаються на Харківщині на сучасному етапі історії країни, прокладаючи шлях до майбутніх звершень.

 

Список використаної літератури

1.    Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво. – Харків, 2000.

2.    Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. Посіб./ П. П. Панченко, Н. П. Барановська, С. С. Падалка та інш.; За заг. Ред.. В. А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с.

3.    Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с.

4.    Український історичний журнал. – 2004. – № 4.

5.    Український історичний журнал. – 2006. – № 4.

6.    Український історичний журнал. – 2006. – № 5.

7.    Український історичний журнал. – 2008. – № 5.

8.    Урядовий кур’єр. – 11.02.09. – № 24 (3930).

9.    Харків – багатонаціональний: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 200 с.

10.Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства. – Х.: ОВС, 2003. – 544 с.

11.Харківщинознавство. Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: Гімназія, 2002. – 304 с.

12.Якубовський В.І. Музеєлогія. Навчальний посібник-практикум. – Кам’янець-Подільський. – 2006.