Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2011 р.: Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму

Матеріали наукової конференції 17-і Сумцовські читання, 2011 р.
Автор Назва статті
Бадаєв Дмитро Володимирович Аналіз колекцій та експозиційний потенціал груп зберігання «Метал», «Дерево», «Різне» та «Макети» у збірці ХІМ
Дудко Дмитро Михайлович Виїзні виставки в роботі Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди
Яковлєв Віталій Миколайович Використання нових надходжень в експозиційній та видавничій діяльності меморіального комплексу
Мельникова Аліна Олександрівна Висвітлення участі харків’ян у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у виставковій діяльності ХІМ
Лосінська Світлана Валентинівна Виставкова діяльність Музею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Звержховська Наталія В'ячеславівна Відображення теми освоєння космосу в колекції ХІМ
Амер Анна Наіф Вшанування пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, як один із засобів перестороги людству (із досвіду науково-освітньої роботи ХІМ)
Звержховська Наталія В'ячеславівна Грошово-паперові знаки у колекції ХІМ та їх використання у виставковій діяльності
Іванов Олександр Дмитрович Деякі аспекти нового художнього образу стаціонарної експозиції ХІМ «Наш край у ІХ–ХVІІІ ст.»
Жукова Олена Вікторівна Діяльність приватних музеїв на основі музеєфікації пам'яток історії та культури як одна з перспектив розвитку музейної мережі в сучасній Україні
Аксьонов Віктор Степанович До питання створення у Харківському історичному музеї виставки виробів з дорогоцінних металів «Історичні коштовності Слобожанщини» або відкритих фондів «Золота скарбниця»
Олехнович Сергій Олександрович Документи харків’ян Героїв Радянського Союзу у збірці ХІМ та їх використання у практиці музейної роботи
Конюшенко Юлія Анатоліївна Досвід експозиційної роботи ХІМ з історії Харкова ХІХ ст. і пріоритетні напрями розвитку
Соколов Андрій Володимирович Досвід та аналіз роботи технічних засобів у експозиційній роботі ХІМ
Аксьонов Віктор Степанович Експозиція «На перехрестях століть. Археологія краю»: втрати, здобутки, перспективи
Пантєлєй Олена Михайлівна Етнографічні виставки Харківського історичного музею: досвід, здобутки, спроба нового бачення, перспективи модернізації
Роман Ірина Олександрівна З досвіду роботи пересувних виставок ХІМ (1991-2011рр.)
Пашкова Ганна Вікторівна Зібрання предметів нумізматики та фалеристики у фондах ХІМ та використання їх у практиці музейної роботи
Голеніщева Антоніна Петрівна Книжковий фонд бібліотеки ХІМ – джерело для плідної науково-дослідної, експозиційної та науково-освітньої роботи музею
Никипоренко Лариса Василівна Колекції періодичної і книжкової продукції у збірці ХІМ та можливості їх використання в експозиційній роботі
Михайловська Юлія Анатоліївна Колекції предметів образотворчого характеру в збірці ХІМ та можливість їх використання в експозиційній та виставковій роботі
Горлова Тетяна Андріївна Колекція фотодокументів Харківського історичного музею та можливості її використання в експозиційній роботі
Івах Олеся Дмитрівна М.Ф. Сумцов про музейну діяльність на селі
Івченко Богдан Анатолійович Маркетинг і реклама в роботі сучасного музею (з досвіду роботи ХІМ)
Тітінюк Юрій Омелянович Методика художнього формування сучасної музейної експозиції
Сніжко Ірина Анатоліївна Можливості використання місцевого матеріалу для створення експозиції з археології давнього кам’яного віку
Панченко Алла Володимирівна Музей – центр збереження і презентації історико-культурної спадщини краю
Мартем'янова Надія Сергіївна Музейна педагогіка в культурно-освітній діяльності музею
Співак Олена Петрівна Музейне свято як комплексна форма культурно-освітньої діяльності (з досвіду роботи ХІМ)
Казус Валентина Олександрівна Нові аспекти у підході до висвітлення теми “Харківщина в період 1945-1991 рр.”
Богданов Денис Валерійович Нові підходи до науково-освітньої роботи у музеях Харківщини
Родак Галина Василівна Один із аспектів висвітлення теми «Жінка на війні» в експозиційні роботі меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва»
Желтобородова Оксана Анатоліївна Особливості висвітлення та нові аспекти музейної інтерпретації історії Харкова ХІХ ст. на виставці «Харків. Історичні етюди»
Орел Людмила Михайлівна Особливості експозиційного висвітлення та інноваційні підходи при створенні виставки “Харківщина сучасна: здобутки та перспективи. До 20-річчя Незалежності України”
Буличова Вікторія Віталіївна Поштові листівки у колекції ХІМ та можливості їх використання в експозиційній роботі
Роман Ірина Олександрівна Проблеми та можливості висвітлення теми “Локальні війни ХХ ст.” у новій експозиції музею
Хасанова Олена Іллівна Різновиди предметів з кераміки та скла в колекції ХІМ та їх використання в експозиції
Панченко Алла Володимирівна Розвиток музейної справи на Харківщині у 2010 р.
Бабенко Леонід Іванович Роль та місце Харківського історичного музею у науковому житті професора Б.А. Шрамка (до 90-річчя з дня народження)
Сошніков Андрій Олександрович Романтичні інтерпретації в експозиціях українських музеїв ХІХ ст.
Сошнікова Ольга Миколаївна Соціокультурний потенціал музейної комунікації
Шевцов Іван Петрович Створення музейного сайту – необхідна складова сучасної маркетингової системи закладів культури
Тітінюк Валентина Федорівна Творча особистість М.Д. Раєвської-Іванової в контексті освітнього та культурно-мистецького життя Харкова та України
Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна Указ Президента України №489/2000 як приклад державної політики України в галузі музейництва на межі ХХ та ХХІ ст.