Харківський історичний музей

Виставкова діяльність Музею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Лосінська Світлана Валентинівна

2011

Сімнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції на тему: «Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму» (проводиться в рамках ХVII Сумцовських читань), 18 квітня 2011 р. – Х. : Майдан, 2011.

 

Україна – одна з не багатьох країн світу, в яких створюється і виробляється авіаційна і космічна техніка, а також готуються висококваліфіковані фахівці для цієї галузі. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ) є провідним навчальним закладом в системі державної освіти України, який випускає фахівців даного профілю [13, с. 10].

Харківський авіаційний інститут був заснований ще у 1930 р. за наказом ВРНГ № 1240 на базі авіаційного відділення Харківського технологічного інституту [11, арк. 1]. За роки свого існування університет сформував власні традиції по підготовці кваліфікованих фахівців, він пишається своїми науковими школами, які були створені у його стінах, відомими далеко за межами України, співпрацею із багатьма авіаційними і ракетно-космічними конструкторськими бюро та підприємствами України, Російської Федерації і зарубіжними країнами.

Структурним підрозділом Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» є Музей історії ХАІ, який діє в структурі навчально-виховної роботи університету, та є осередком збереження пам’яток його історії, науки, техніки, матеріальної і духовної культури [8, арк. 2].

Музей засновано відповідно за наказом ректора ХАІ № 91 від 29 травня 1992 р. «С целью системного представления и использования в учебном процессе истории института и истории развития авиации на Украине, обеспечения рекламы для привлечения молодёжи республики и других государств СНГ в ХАИ и воспитания студенческой молодёжи на исторических традициях института Приказываю: 1. Организовать музей истории ХАИ на базе бывшего кабинета коммунистического воспитания и выставки «ХАИ – народному хозяйству» с 01.06.1992 г.» [9, арк. 1]. Також музей має і свідоцтво № 20-05 про відомчу реєстрацію при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України, видане Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 15 листопада 2001 р. [10].

Утворенню музею сприяла велика робота викладачів, співробітників та студентів ХАІ по вивченню, пошуку і зібранню матеріалів, які відтворювали основні історичні віхи історії ХАІ [1, с. 9]. Сьогодні експозиції музею відображають історію та найновіші досягнення університету, діяльність його випускників, історію розвитку інженерно-конструкторської думки в області повітроплавання, авіації і космонавтики.

Складовою частиною експозиційної роботи Музею історії ХАІ є підготовка та проведення виставок, які значно підвищують культурно-просвітницьку роль музею, збільшують кількість відвідувачів, сприяють відпрацюванню і удосконаленню методів експозиційної та культурно-виховної роботи музею. Теми виставок розширюють напрямки діяльності музею і дозволяють вийти за межі даного профілю. Саме тому при музеї історії ХАІ 29 травня 2000 р. [12, арк. 1] був відкритий виставковий зал, в якому співробітниками музею організовуються та проводяться виставки з метою сприяння естетичному вихованню студентів університету [2, арк. 2].

«Перша виставка самодіяльних художників ХАІ була організована до 70-річчя університету. Вона мала такий резонанс, що обласне телебачення створило 40-хвилинну передачу про музей і виставку. Ось тоді й було вирішено один із залів музею віддати під виставковий» [5, с. 3].

За останні роки у виставковому залі Музею історії ХАІ відбулось близько 70 різних виставок – наукових, виставок-персоналій та художніх [6, с. 11], які поєднали у собі технічну і художню творчість.

Найпопулярнішими стали виставки-персоналії присвячені ювілейним датам:

·        До 130-річчя Г.Ф. Проскури – академіка і засновника ХАІ [4, с. 36];

·        До 100-річчя авіаконструктора О.К. Антонова «Творець крилатих Анів» [7, с. 116];

·        Науково-технічна спадщина К.О. Калініна і розвиток авіації на Україні;

·        До 100-річчя з дня народження Г.Є. Лозіно-Лозінського «Патріарх вітчизняної авіаційно-космічної техніки»;

·        До 100-річчя з дня народження професора І.П. Голдаєва «Вчений, педагог, дослідник»;

·        До 100-річчя з дня народження Р.В. Піхтовінкова «Родоначальник використання імпульсних джерел енергії в промисловості»;

·        До 160-річчя з дня народження М.Є. Жуковського «Засновник сучасної аеродинаміки»;

·        До 100-річчя з дня народження А.М. Люльки.

Співробітники музею організовують виставки-персоналії і відомих художників Харківщини:

·        Виставка одного із самобутніх художників України Е.А. Лещенка «Космічне мистецтво»;

·        Виставка картин живописця без обох рук, заслуженого художника України П.І. Вітренка [4, с. 37];

·        Виставка робіт класика українського авангарду П. Брозголя;

·        Виставка члена Союзу художників України В. Стародубцева «Джерело прекрасного»;

·        Виставка майстра народної творчості М.І. Білоусова «Нехай планета стане краща».

«Радует нас то, что художники охотно идут на контакт с музеем и совершенно бескорыстно участвуют в приобщении наших студентов к прекрасному. После окончания каждой выставки студенты обязательно встречаются с художниками, происходит обмен мнениями. А под впечатлением увиденного наши студенты пытаются создавать прекрасное сами. Об этом свидетельствует недавно прошедшая выставка студенческой фотографии» [7, с. 116-117].

І насправді, серед викладачів, співробітників та студентів університету є багато обдарованих і талановитих людей, тому дуже часто проводяться виставки їх аматорських робіт. Так, були організовані: ювілейна виставка художника, викладача, доцента кафедри фізичного виховання ХАІ М.І. Шафігуліна [4, с. 37]; виставка співробітниці ХАІ Т.Г. Красовської «Зима, зігріта коханням» тощо.

Вже традиційними стали виставки, які проходять у святкові дні:

·        До Дня Китайської Народної Республіки «Китай давній та сучасний». На стендах були представлені матеріали, які надали китайські студенти. Вони також стали екскурсоводами цієї виставки та організаторами «чайних церемоній» для всіх бажаючих;

·        До Дня 8 березня у 2007 р. були представлені картини, вишивки, вироби із бісеру, зроблені руками жінок ХАІ, «Я руки жіночі цілую» [4, с. 37]. В 2010 р. до цього свята була відкрита художня виставка «Простір, наповнений весною», на якій були представлені квіткові фантазії художників ХАІ: доцента кафедри фізичного виховання М. Шафігуліна, співробітниці профілакторію «Авіатор» С. Скринник, випускниці університету Т. Красовської тощо [3, с. 8];

·        До Дня космонавтики в 2007 р. на виставці експонувались фотографії зроблені телескопом NASA у відкритому космосі. Виставка була представлена у співпраці з Харківським планетарієм;

·        До Дня архівної інформації «Партнерство архіву та вищого навчального закладу: співробітництво Центрального державного науково-технічного архіву України і Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» »;

·        До Дня студентів відкрита виставка студентських фотографій, комп’ютерної графіки, факультетських газет тощо.

У виставковій практиці Музею історії ХАІ склався такий основний вид музейних виставок, як тематичні, в основі яких лежить певна тема. В 2010 р. були відкриті виставки «Дизайн в сучасній авіації», «Харків – місто студентів і кохання» та інші.

Також виставки присвячуються і ювілейним датам:

·        До 35-річчя Дельта-клубу ХАІ, на якій відвідувачі мали можливість побачити один із перших діючих дельтапланів, побудованих в ХАІ;

·        До 50-річчя Студентського конструкторського бюро (СКБ) ХАІ;

·        «Події 20 років» до виводу радянських військ з Афганістану;

·        До 80-річчя ХАІ.

«В процессе проведения выставок выяснилось, что выставочный зал приобрел ещёодно значение – это психологическая релаксация. Картины, цветы, музыка помогают снять напряжение, получить эмоциональный положительный заряд» [4, с. 37].

У сучасних умовах успіху досягає той, хто пропонує щось принципово нове, нетрадиційне і тим самим формує попит, а не тягнеться за ним. Саме тому сьогодні експозиційна, а тим самим виставкова діяльність музею набуває особливого значення. Завдяки залученню співробітниками музею до роботи з організації та проведення виставок викладачів та студентів університету, дозволяє останнім відчути свою причетність до історії і традицій ХАІ, відкрити в собі дещо важливе та значуще для свого майбутнього.

Виставкова робота значно розширює можливості комунікаційної діяльності музею, збільшує коло його зв’язків з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, організаціями тощо, з’являються нові однодумці і прихильники, які згодом стають відданими друзями Музею історії ХАІ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Безручко К.В. Музей – це матеріалізована історія / К.В. Безручко, О.Я. Кузьменко, О.І. Фірсов // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: 3-я всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 трав. 2004 р. — К., 2004. — С. 9-11.

2. Концепція музею історії ХАІ // Архів Музею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — 5 арк.

3. Кузьменко Е.Я. Простор, наполненныйвесною / Е.Я. Кузьменко // За авиакадры. — 2010. — № 4. — С. 8.

4. Кузьменко Е.Я. СоциокоммуникативнаядеятельностьмузеяНациональногоаэрокосмическогоуниверситета/ Е.Я. Кузьменко // Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України: 2-й круглий стіл, 23-24 лист. 2007 р.: тези доп. — К., 2007. — С. 34-37.

5. Кузьменко О.Я. Вірність традиціям і завжди в пошуку / О.Я. Кузьменко // За авиакадры. — 2001. — № 1. — С. 3.

6. Музей истории ХАИ // За авиакадры. — 2010. — № 5. — С. 11.

7. Невичерпне джерело духовності: Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова / [за заг. ред. В.І. Астахової]. — Х.: Вид-во Народної української академії, 2003. — 140 с.

8. Положення про Музей ХАІ // Архів Музею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — 3 арк.

9. Приказ № 91 от 29.05.1992 г. «Об организации музея истории института» // АрхівМузею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — 2 арк.

10. Свідоцтво № 20-05 від 15 листопада 2001 р. «Про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України»// Архів Музею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — 1 арк.

11. Статья ректора ХАИ, профессора Кононенко В. «ХАИ» для 2-го изд.Украинской Советской энциклопедии // Основний фонд Меморіального музею-квартири сім’ї Гризодубових. — Кн. 6. — Вст. № 2152. — С. 95.

12. Уніфікований паспорт музею за 11.02.2010 р. // Архів Музею історії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — 2 арк.

13. ХАИ – 70: Очеркиистории/ подобщ. ред. В.С. Кривцова. — Х.: РИП «Оригинал», 2000. — 320 с.