Харківський історичний музей

Маркетинг і реклама в роботі сучасного музею (з досвіду роботи ХІМ)

Івченко Богдан Анатолійович

2011

Сімнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції на тему: «Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму» (проводиться в рамках ХVII Сумцовських читань), 18 квітня 2011 р. – Х. : Майдан, 2011.

 

У самому загальному розумінні маркетинг – це управління створенням товарів і послуг та механізмами їх реалізації як єдиного комплексного процесу. Безперечно, маркетинг займає важливе місце у роботі сучасного музею. На жаль, на сьогодні цілеспрямована маркетингова робота у багатьох історичних музеях, через низку причин, не проводиться та відсунута на другий план, хоча структура сучасного музею передбачає існування й активну роботу відділу, або іншого структурного підрозділу, пов’язаного із цілеспрямованою маркетинговою діяльністю.

         Довгий час у музеях незалежної України не існувало підрозділів пов’язаних з маркетингом. Але поступово, для удосконалення маркетингової роботи, їх почали створювати. У Харківському історичному музеї посада спеціаліста з маркетингу та реклами була введена до штатного розкладу із 1998 р., яку обіймала В. О. Бандуровська , а у 2001 р., з метою удосконалення та розширення маркетингової діяльності та реклами, у Харківському історичному музеї був створений відділ виставок та маркетингу. Поки він існував у ХІМ проводилась цілеспрямована маркетингова робота, застосовувався цілий комплекс різноманітних маркетингових форм роботи. Із 1998 р. були визначені два основних напрямки маркетингової роботи ХІМ: 1) зростання ролі та кількості тимчасових виставок; 2) проведення маркетингових досліджень (один із важливих елементів маркетингових комунікацій), за допомогою яких забезпечується більш ефективна експозиційна та освітня робота музею, а також  маркетингова стратегія музею. Із 1998 р. в ХІМ проводилися цілеспрямовані маркетингові дослідження методом анкетування та інтерв’ювання по експозиції «Харків 1941–1943 рр.» та по тимчасовій виставці «Продекспо». Проведені дослідження дали змогу класифікувати категорії відвідувачів, їх віковий склад, освітній і професійний рівень, а також побажання щодо подальшої роботи музеїв. Крім того, проводився аналіз книг відгуків відвідувачів музею. Це дозволило виробити рекомендації для подальшої експозиційної та освітньої роботи музею.

         У 1999 р. було проведено маркетингове дослідження серед школярів (основна категорія відвідувачів ХІМ), внаслідок чого були виявлені найцікавіші теми, пов’язані із відкриттям майбутніх виставок, найбільша частина респондентів хотіла б побачити у майбутньому виставки, присвячені козацтву (часткова ця ідея реалізована у 2009 р. з відкриттям виставки «Україна козацька») та культурі і побуту Слобожанщини (ці побажання реалізовані з відкриттям декількох тимчасових виставок на етнографічну тематику та в 2010 р. з відкриттям стаціонарної експозиції «Слобожанські мотиви. Етнографія Слобідської України»). Проведене маркетингове дослідження серед школярів виявило необхідність організації лекторію, або народного університету з історії  Харкова, що на даний момент частково реалізується у музейному лекторії та шляхом  проведення факультативних занять з Харківщинознавтсва.

Під час проведення маркетингового дослідження школярі висунули пропозицію щодо більш активного використання аудіо- та відеоматеріалів при створені нових експозицій. Використання аудіо- і відеотехнологій на сьогоднішній день є надзвичайно важливим елементом музейної роботи, зважаючи на  інформаційні і технологічні глобалізаційні виклики сучасного суспільства. Хоча в ХІМ є нова аудіо- та відеотехніка, вона використовується, але і зараз від відвідувачів можна почути пропозиції про її більш активне використання. Заслуговує на увагу пропозиції школярів зі створення в музеї кінолекторію, яка, на жаль, досі, за низкою причин, не реалізована.

У 2003 р. відділ маркетингу та виставок припинив своє існування, тому активна цілеспрямована маркетингова діяльність у ХІМ загальмувалася. На сьогодні цілком очевидно, що у Харківському історичному музеї необхідно відновити цілеспрямовану маркетингову роботу, поновити відповідний відділ, де б працювали саме спеціалісти-маркетологи. Необхідно проводити різноманітні маркетингові дослідження (серед відвідувачів і потенційної аудиторії), оскільки вони застаріли, бо проводились ще у першій половині двотисячних років. Наразі актуально отримати відповіді на питання про сучасні потреби і запити суспільства щодо висвітлення минулого музейними засобами, зрозуміти перспективи та інтелектуальні запити майбутнього, задля формування більш ефективної освітньої та експозиційної роботи Харківського історичного музею.   

         Важливою складовою системи маркетингових комунікацій є реклама.  Однак музейна реклама в Україні відрізняється тим, що основні функції музеїв не зовсім співвідносяться із принципами прямого маркетингу і основною маркетинговою діяльністю, проте, безперечно, рекламна діяльність  має проводитись у музеях України, у т. ч. і в Харківському історичному музеї. Протягом 1998–2007 рр. у ХІМ проводилась досить активна рекламна робота. Були випущені листівки із переліком діючих експозицій, буклети, календарі зі зображенням унікальних предметів існуючого музейного зібрання. Також була започаткована активна співпраця із телевізійними, друкованими ЗМІ та радіо, за допомогою них  висвітлювались основні події у житті музею та рекламувались експозиції музею. На початку 2000-х рр. Використовувалася також зовнішня реклама – щити з інформацією про роботу музею в одному з кінотеатрів Харкова. 

         На сьогоднішній день рекламна робота в Харківському історичному музеї ведеться, але вона, на жаль, не завжди відповідає сучасним вимогам. Наразі серед рекламної продукції ХІМ можна назвати лише листівки, які розповсюджують інформацію про роботу стаціонарних та тимчасових експозицій та виставок, оглядових та тематичних екскурсій, крім того, підтримуються контакти із засобами масової інформації, які висвітлюють найважливіші події в житті музею. Також підготовлений до друку новий буклет з інформацією про існуючі експозиції. На сьогоднішній день видається актуальним відновити посаду спеціаліста з реклами в Харківському історичному музеї, хоча б у складі відділу науково-освітньої роботи. 

Настала необхідність використовувати різні типи, види та різновиди  реклами у Харківському історичному музеї, особливо враховуючи   підготовку Харкова до Євро 2012 р., необхідно проводити більш активну рекламу, не тільки українською, а й англійською мовами, залучаючи саме спеціалістів із реклами. Дуже важливим є випуск сувенірної продукції, календарів. Можна було б відкрити на території музею музейну крамницю для сувенірної продукції, тим паче, що крамниця на території музеїв передбачається чинним законодавством України. Необхідно більш активно і цілеспрямовано співпрацювати зі ЗМІ. Цікавим досвідом є використання музейної реклами в метрополітені з інформацією про відкриття нових виставок, оскільки її ефективність досить висока. Необхідно також використовувати зовнішньо-щитову рекламу для залучення більшої кількості відвідувачів    

         У сучасному світі найбільшим інформаційним полем  є світова мережа Інтернет, тому необхідно проводити роботу з реклами ХІМ в Інтернеті.    Необхідно створити інтернет-сайт Харківського історичного музею та проводити іншу роботу з реклами музею в Інтернеті.

         Таким чином, цілком очевидно, що маркетинг та реклама, посідають важливе місце в роботі сучасного музею, тому цю роботу необхідно покращувати та більш активно проводити у Харківському історичному музеї, але для цього, окрім бажання музейних працівників, необхідна більша державна підтримка всієї музейної галузі та більші фінансові вливання саме для проведення маркетингової та рекламної діяльності музеїв.