Харківський історичний музей

Виїзні виставки в роботі Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди

Дудко Дмитро Михайлович

2011

Сімнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції на тему: «Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму» (проводиться в рамках ХVII Сумцовських читань), 18 квітня 2011 р. – Х. : Майдан, 2011.

 

Значна частина експонатів будь-якого музею не входить до постійної експозиції. Тому основним засобом ознайомлення широких мас з цими експонатами є тимчасові виставки. Для Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди в с. Сковородинівка, досить віддаленого від великих культурних центрів, особливе значення мають виставки виїзні.

Як правило, співробітник, їдучи з лекцією до школи (вузу, підприємства), везе з собою і виставку. Тема виставки може співпадати з темою лекції або бути певним чином пов’язаною з останньою. Так,  лекція «Г.С.Сковорода і народи Сходу» супроводжується однойменною виставкою. Лекція ж «Г.С.Сковорода і античні кініки» супроводжується виставкою «Г.Сковорода – син віку Просвітництва». Це дозволяє наочно показати «зв’язок часів», спільність соціальних та моральних проблем античності і нового часу, відбитих у творчості українського філософа. Виставка може демонструватися як в аудиторії (класі) для слухачів лекції, так і в коридорі (фойє та ін.) під час перерви. В останньому разі з нею ознайомлюється значно більша кількість учнів.

Під час проведення наукових форумів (Харківські міжнародні Сковородинівські читання, студентські Сковородинівські читання, Сковородинівські читання в УКЦ «Юність») проводяться, в музеї або за його межами, виставки, пов’язані з тематикою цих читань. Особлива увага приділяється новітнім сковородинознавчим роботам.

До загальнодержавних пам’ятних днів (День Незалежності України, День соборності) влаштовуються виставки з широкою тематикою. Вони, однак, демонструють значення Г.С.Сковороди та його творчості на широкому тлі історії та культури України.

До Шевченківських днів звичайно демонструється велика виставка, що висвітлює як життя і творчість Кобзаря, так і вплив на неї Сковороди.

Спеціальні виставки присвячуються життю і науковій спадщині видатних сковородинознавців (А.П.Ковалівський, О.В.Мишанич та ін.).

Музей бере участь в ряді масових заходів (Великий Слобожанський ярмарок, Харківське туристичне бієнале, День Прапора у Золочеві). Під час них облаштовується куточок, присвячений музею. Програються пісні на слова Г.С.Сковороди. Співробітник або професійний актор зображує Григорія Сковороду (при цьому використовуються деякі музейні експонати). Це привертає велику увагу відвідувачів, що охоче фотографуються з філософом, який сидить, заглиблений в працю, або походжає ярмарком.

Склад експонатів залежить не тільки від теми виставки, але і від умов її проведення. На вказаних масових заходах музеєві виділяється невелика експозиційна площа. Тому для неї відбираються нечисленні, але яскраві експонати (картини, плакати, афіші). При використанні музейного транспорту можна привезти більше експонатів, при тому великого розміру (стенди з фотографіями, картини та ін.). Якщо ж співробітник їде громадським транспортом, перевага надається невеликим і зручним для перевезення предметам (книги, гравюри, листівки, фото та ін.).

Змістовно і яскраво оформлені виставки розширюють коло знань відвідувачів, пробуджують і посилюють в них інтерес як до життя і творчості народного мудреця, так і до його музею в Сковородинівці.