Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства / 18-і Сумцовські читання, 2012 р. (pdf, 9,9MB)  завантажити збірник (pdf, 9,9MB)

Музей в системі «суспільства споживання»: пошуки нових рішень / Сошнікова Ольга Миколаївна
Перспективи розвитку музейного ландшафту України у створенні музеїв середовищного типу (на прикладі музею „Парк Київська Русь”) / Жукова Олена Вікторівна
Формування нової моделі модернового музею відповідно до вимог сучасного відвідувача / Орел Людмила Михайлівна
Проблеми розвитку музейних закладів Харківської області у роки незалежності та шляхи їх вирішення / Панченко Алла Володимирівна
Інтерактивні методи роботи з відвідувачами як різновид музейної комунікації (із практики Харківського літературного музею) / Трофименко Тетяна Михайлівна
Концепція режисерської діяльності у формуванні музейної експозиції / Тітінюк Юрій Омелянович
Виставка «Десятинна церква. Новітні дослідження» як органічна складова стаціонарної експозиції Національного музею історії України / Стрельник Марина Олександрівна, Сорокіна Світлана Анатоліївна
Принципи побудови стаціонарної експозиції Національного музею історії України (на матеріалах розділу «Античні міста-держави Північного Причорномор'я) / Мезенцева Ірина Вікторівна
Музейна презентація видатних сторінок вітчизняної історії (у рамках основних тематичних розділів стаціонарної експозиції з історії краю 9-18 ст.) / Желтобородова Оксана Анатоліївна, Конюшенко Юлія Анатоліївна
Інтерпретація «хрущовської доби» в музейній експозиції / Казус Валентина Олександрівна
Висвітлення системи радянської шкільної освіти у новій музейній експозиції як спосіб збереження та поширення досвіду в освітній галузі / Мельникова Аліна Олександрівна
Експозиційне моделювання одного з розділів майбутньої експозиції «Україна на шляху до незалежності» (1985-1991 рр.) / Роман Ірина Олександрівна
Археологічні виставки Харківського історичного музею: проблеми та перспективи / Хоружа Майя Володимирівна
До питання створення тематичних виставок з історії ХІХ ст.: аспект популяризації національних надбань та досягнень / Іванов Олександр Дмитрович, Богрова Олена Валеріївна
«Коли місто впритул до серця» (інноваційний та інтерактивний потенціал краєзнавчої виставки) / Красиков Михайло Михайлович
І. П. Білоконський (1855-1931 рр.): можливості залучення постаті і творчості до науково-дослідної та експозиційної роботи музеїв Харківщини / Малиновська Наталія Михайлівна
Музеї Харківщини у 2011 році / Панченко Алла Володимирівна
До питання про умови особистісно-орієнтованої, розвиваючої освіти у музейному середовищі / Мартем'янова Надія Сергіївна
Екскурсійна робота і основи музейної педагогіки / Вітрик Ірина Сергіївна, Кордик Дарина Юріївна, Коцар Лариса Олександрівна
Археологія в музейній педагогіці / Юрченко Анна Володимирівна
Методика проведення лекцій з історії первісної культури на базі експозиції історичного музею / Сніжко Ірина Анатоліївна
Пропозиції з організації презентації етнографічної спадщини Слобідського краю туристам та гостям міста під час проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році / Пантєлєй Олена Михайлівна
Сучасний підхід у висвітленні теми Великої Вітчизняної війни (із досвіду науково-освітньої роботи ХІМ) / Івченко Богдан Анатолійович
Методика проведення оглядової екскурсії містом (з досвіду ХІМ) / Богданов Денис Валерійович
Віртуальні прогулянки старим Харковом / Соколов Андрій Володимирович, Дейнеко Сергій Миколайович
Тематичний музейний захід «Харків спортивний» як приклад нетрадиційних форм музейної комунікації(З досвіду роботи ХІМ) / Віардо Катерина Олександрівна
Діяльність Харківського історичного музею по збереженню та популяризації пам’яток науки і техніки / Малиновський Михайло Олексійович
Державний облік музейних фондів та їх наукова документація / Амер Анна Наіф
Археологічні фонди Харківського історичного музею: історія формування колекції / Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович
Нові надходження старожитностей до Харківського історичного музею / Бабенко Леонід Іванович
Деякі результати звірки археологічної колекції Харківського історичного музею (новий погляд на атрибуцію кількох музейних предметів) / Аксьонов Віктор Степанович
До 200-річчя Вітчизняної війни 1812 р.: матеріали колекцій та експозиційний досвід / Бадаєв Дмитро Володимирович
Деякі дискусійні питання щодо атрибуції предметів з колекції Харківського історичного музею / Задніков Станіслав Анатолійович, Скирда Валерій Володимирович, Хоружа Майя Володимирівна
Дослідження колекції ікон з фондів Художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна: результати, відкриття, нові експозиції / Сабодаш Олена Миколаївна, Литвиненко Володислав Сергійович
Поштові листівки із колекції Харківського історичного музею як матеріал для етнографічних досліджень / Овчіннікова Людмила Григорівна
Книги ХVІІІ - поч. ХХ ст. з історії Слобожанщини у фонді бібліотеки ХІМ та їх використання в науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній роботі музею / Голеніщева Антоніна Петрівна
Колекція книг і брошур радянського періоду у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності музею / Никипоренко Лариса Василівна
Трудові нагороди СРСР у колекції ХІМ / Пашкова Ганна Вікторівна
Батальний живопис в колекції Харківського історичного музею / Михайловська Юлія Анатоліївна
Музейні предмети з тканин та шкіри у колекції Харківського історичного музею та їх використання в експозиційній та виставковій роботі / Буличова Вікторія Віталіївна
Харківські місцеві гроші у колекції ХІМ / Звержховська Наталія В'ячеславівна
Відображення спортивних досягнень харків’ян у період 1945-1991 рр. у колекції фотодокументів ХІМ / Горлова Тетяна Андріївна
Агітаційний фарфор у музейній колекції ХІМ / Хасанова Олена Іллівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: