Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» / 19-і Сумцовські читання, 2013 р. (pdf, 2,3MB)  завантажити збірник (pdf, 2,3MB)

Співпраця Харківської державної академії культури і Харківського історичного музею у підготовці фахівців музейної справи / Сошнікова Ольга Миколаївна, Каністратенко Микола Миколайович
Музеї Харківської області у 2012 році / Панченко Алла Володимирівна
Музейний парк як форма презентації археологічної спадщини в Україні (на прикладі культурно-археологічного комплексу «Пересопниця») / Жукова Олена Вікторівна
Музейні акції у місті: евристичні можливості (з досвіду роботи етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ »ХПІ») / Красиков Михайло Михайлович
Масові заходи як різновид просвітницької діяльності Харківського літературного музею / Трофименко Тетяна Михайлівна
Життєвий шлях директора Харківського історичного музею А. В. Дикого (1900-1937 рр.) / Івченко Богдан Анатолійович
Нові матеріали про родину Ковалівських / Дудко Дмитро Михайлович
Музейна експозиція: доцільність та проблеми організації (із досвіду роботи археологічного музею НІКЗ «Чигирин») / Мартинова Галина Павлівна
Сучасний підхід до експозиційного мистецтва: синтез науково-експозиційної та науково-просвітницької роботи / Богрова Олена Валеріївна
Музейна презентація основних етапів історії українського козацтва (кін. ХV – сер. XVІІІ ст.) в тематичних та пересувних виставках ХІМ / Іванов Олександр Дмитрович
Етнографічна спадщина Харківського історичного музею та її використання в експозиційній та виставковій роботі / Пантєлєй Олена Михайлівна
Сучасний підхід до популяризації етнографічної колекції ХІМ / Овчіннікова Людмила Григорівна
Перспективи використання науково-допоміжних матеріалів у стаціонарній експозиції «Наш край IX-XVIII ст.» / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Виставкова діяльність музею Б. Хмельницького: історія, проблеми, перспективи / Пискун Ольга Олександрівна
З досвіду співпраці Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна та Музею археології та етнографії Слобідської України ХНУ імені В. Н. Каразіна / Юрченко Анна Володимирівна
Проблеми висвітлення Першої світової війни у сучасній музейній експозиції Харківського історичного музею / Казус Валентина Олександрівна, Соколов Андрій Володимирович
Висвітлення історії Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни в музеях загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова / Богданов Денис Валерійович
Чехословацькі воїни – учасники боїв ІІ Світової війни та відображення цих подій музейними засобами / Казус Валентина Олександрівна
Експозиція ХІМ «Харківщина в 1917 – 1940 роках». Аспекти експонування / Дейнеко Сергій Миколайович
Висвітлення розвитку побратимських відносин Харкова музейними засобами / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Історія створення Луганської метеорологічної станції / Зновенко Оксана Володимирівна
Заснування казенних кінних заводів на Луганщині. II пол. XVIII – поч. XIX ст. / Походенко Лариса Миколаївна
Історичний фестиваль «Ігорів полк» та семінар «Історія воїнської культури»: з досвіду просвітницької роботи / Бадаєв Дмитро Володимирович
Літературно-мистецький фестиваль «De libertate» на перетині фестивального туризму та музейної діяльності / Рибка Олена Петрівна
Можливості використання музейної експозиції для проведення лекції «Культура населення бронзового та раннього залізного віку» / Сніжко Ірина Анатоліївна
Ігрові педагогічні технології в музейній роботі з дітьми / Мартем'янова Надія Сергіївна
Інтерактивна виставка як нова форма роботи художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна / Безматерних Наталія Володимирівна
Основні напрямки музейної педагогіки:учнівські історико-краєзнавчі конференції (з досвіду роботи Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») / Кукса Надія Василівна
Сучасна вишивка у системі музейної педагогіки / Чумак Марія Петрівна
З досвіду проведення інтерактивних заходів для учнівської аудиторії на базі ХІМ / Співак Олена Петрівна
З досвіду масової науково-освітньої роботи археологічного музею НІКЗ «Чигирин» / Руденко Сергій Вікторович
Видавнича діяльність відділу природи Хмельницького обласного краєзнавчого музею / Мальована Неллі Євгенівна
PR в музейній справі. Музей видатних харків’ян імені К. І. Шульженко / Мартюхіна Катерина Вадимівна
Довоєнна колекція старожитностей салтівської культури у збірці Харківського історичного музею / Хоружа Майя Володимирівна
Античний глечик з розкопок Д. І. Багалія (з фондів ХІМ) / Пеляшенко Костянтин Юрійович
Матеріали кремаційного могильника Кицівка (у колекції Харківського історичного музею) / Аксьонов Віктор Степанович
Навершя з Олександропільского кургану у збірці Харківського історичного музею / Бабенко Леонід Іванович
«Козацька чарка» як різновид виробів українських золотарів XVII-XVIII ст. (на прикладі колекції Харківського історичного музею) / Буличова Вікторія Віталіївна
Постачальник Двору Його Імператорської Величності Матвій Сидорович Кузнєцов і його вироби у фондах ХІМ / Хасанова Олена Іллівна
Розвиток орденської системи Російської імперії (за колекцією Харківського історичного музею) / Пашкова Ганна Вікторівна
Нагороди Російської імперії XVIII-XIX ст. з фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею / Поворознюк Катерина Володимирівна
Пам'ятки доби військових поселень в архітектурному ансамблі м. Чугуєва / Маршала Альона Юріївна
Дореволюційні грамплатівки у колекції ХІМ / Горлова Тетяна Андріївна
Висвітлення музейного будівництва в Україні періодичними виданнями 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі часописів «Глобус», «Знання», «Комуністична освіта», «Політосвітник») / Слівіна Катерина Іванівна
Відображення подій з визволення Харківщини у 1943 році у бібліотечному фонді ХІМ. До 70-річчя визволення Харківщини від німецько-фашистських загарбників / Голеніщева Антоніна Петрівна
Нові надходження – колекція моделей військової техніки періоду Другої світової війни та їх використання в експозиційній та виставковій роботі / Роман Ірина Олександрівна
Колекція журналів радянського періоду у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності музею / Никипоренко Лариса Василівна
Будинок Державної промисловості у колекції ХІМ / Звержховська Наталія В'ячеславівна
Роботи Георгія Івановича Магмєдова в колекції Харківського історичного музею / Михайловська Юлія Анатоліївна
Твори образотворчого мистецтва в експозиціях краєзнавчих музеїв Харківщини (на прикладі Ізюмського та Зміївського краєзнавчих музеїв) / Коротка Карина Миколаївна
Колекція натільних хрестів в зібраннях Музею Клуба юних моряків: науково-дослідна, експозиційна та освітня робота / Кудлай Людмила Костянтинівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: