Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій» / 20-і Сумцовські читання, 2014 р. (pdf, 4,7MB) завантажити збірник (pdf, 4,7MB)

Корифей вітчизняного музеєзнавства (до 160-річчя М. Ф. Сумцова) / Пантєлєй Олена Михайлівна, Конюшенко Юлія Анатоліївна
Микола Сумцов як польовик / Красиков Михайло Михайлович
Микола Федорович Сумцов – вчений-громадянин / Панченко Алла Володимирівна
Твори М. Ф. Сумцова та література про його життя та діяльність в фондах та бібліотеці ХІМ / Голеніщева Антоніна Петрівна
Оцінка творчості Г. Ф. Квітки в роботах М. Ф. Сумцова / Бірьова Ольга Юріївна
Музей як центр культурної комунікації / Сошнікова Ольга Миколаївна
Внесок вчених Харківської державної академії культури у розробку теорії та практики музейництва в Україні ( до 25-річчя створення музейного відділення у ХДАК) / Каністратенко Микола Миколайович, Сітоленко Валерія Сергіївна
Дві музейні експозиції / Тітінюк Юрій Омелянович
«Час життя дорогоцінний» (мандрівна виставка одного експонату) / Рибка Олена Петрівна
Інноваційний погляд на музейну експозицію як один із головних джерел творчої проектної діяльності інженера-дизайнера / Борисенко Денис Володимирович
Музеї як суб’єкти і об’єкти міжнародного фестивалю слов'янської культури «Хотмизька осінь» / Чумак Марія Петрівна
Проблеми і досягнення музеїв Харківської області у 2013 році / Панченко Алла Володимирівна
Музей історії фармації України Національного фармацевтичного університету: досягнення та перспективи / Григор’єва Марина Віталіївна
До історії фармації на Харківщині / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст. / Бучаста Світлана Іванівна
Чуфут-Кале в 1870-х – середині ХХ ст. Реконструкція історичного періоду за фотоматеріалами музеїв / Полканова Ганна Юріївна
Особливості відображення Слобідсько-Українських військових поселень кавалерії в музеях Харківської та Луганської областей / Маршала Альона Юріївна
Музеєфікація радянського минулого: від тоталітарної драми до побутової ностальгії / Ярошенко Євген Станіславович
Формування експозиційного ландшафту шляхом комплексного використання історико-культурного середовища / Жукова Олена Вікторівна
Обстеження музейних осередків з етнографічними колекціями в закладах освіти та культури Чугуївського району на Харківщині / Кудлай Людмила Костянтинівна
Експозиційне моделювання ХІМ тематики життя та діяльності українських письменників: до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / Богрова Олена Валеріївна
Експонування спорядження та обмундирування періоду Першої світової війни на виставках Харківського історичного музею / Казус Валентина Олександрівна, Соколов Андрій Володимирович
Харків’яни – учасники визволення України / Казус Валентина Олександрівна
Деякі аспекти діяльності військово-економічної організації ВІКДО-15 (Wirtschaftskommando-15) під час окупації Харківщини 1941-1943 рр. На основі матеріалів ДАХО / Роман Ірина Олександрівна
До 360-річчя заснування міста Харкова: науково-експозиційні та науково-освітні доробки ХІМ / Іванов Олександр Дмитрович
До питання про педагогічні умови організації освітнього середовища шкільного музею / Мартем'янова Надія Сергіївна
Співпраця музеїв та загальноосвітніх шкіл при пенітенціарних закладах (із досвіду співпраці ХІМ та Качанівської виправної колонії) / Івченко Богдан Анатолійович
Вшанування Т. Г. Шевченка з нагоди 200-річчя з дня народження (з досвіду науково-освітньої роботи ХІМ) / Співак Олена Петрівна
Традиції українських обрядів весілля / Глотова Юлія Олександрівна
«Розкішна квітка українського бароко»: реконструкція традицій балу в садибі Ковалівського / Щербак Ірина Миколаївна
Висвітлення традиційної української культури Слобожанщини в освітніх заходах відділу етнографії ХІМ / Пантєлєй Олена Михайлівна
Культурно-освітня діяльність співробітників відділу етнографії ХІМ як частина музейної педагогіки / Овчіннікова Людмила Григорівна
Пошук шляхів популяризації музеїв на прикладі діяльності музею Богдана Хмельницького / Пискун Ольга Олександрівна
Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації / Шевченко Ольга Олексіївна
Специфіка і можливості використання науково-популярних фільмів і мультфільмів в музейній роботі в напрямку «Археологія» / Юрченко Анна Володимирівна
Музейний захід-гра «Стежками давніх гончарів» в ХІМ / Пеляшенко Костянтин Юрійович
Дослідження питань вітчизняної історії у роботах науковців Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Формування колекцій та пам’яткознавча діяльність Музею українського мистецтва в Харкові (1920-1933 рр.) / Романовський Валерій Станіславович
Участь Державної митної служби України у формуванні музейного фонду / Дейнеко Сергій Миколайович
Золотарські вироби культового призначення у збірці ХІМ / Буличова Вікторія Віталіївна
Археологічні колекції НІКЗ «Чигирин» у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності археологічного музею / Мартинова Галина Павлівна
Пізньопалеолітична стоянка біля с. Кам’янка – десять років дослідження / Сніжко Ірина Анатоліївна
Краплеподібна підвіска із Олександропільського кургану в зібранні Харківського історичного музею / Бабенко Леонід Іванович
Ліпний посуд з поховальних пам’яток населення сіверськодонецького Лісостепу скіфського часу / Пеляшенко Костянтин Юрійович
Нові відкриття на Верхньо-Салтівському IV могильнику / Аксьонов Віктор Степанович
Кільцеподібні та солярно-зооморфні амулети Салтово-маяцької культури в колекції Харківського історичного музею / Хоружа Майя Володимирівна
Збірка жіночих полтавських вишитих сорочок кінця ХІХ – поч. ХХ ст. в колекції НМІУ / Андрійчук Ніна Миколаївна
Колекція жіночого народного одягу в фондах Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна (м. Чугуїв): історія формування колекції, проблеми атрибуції / Безматерних Наталія Володимирівна
Від Калинкінського пиво-медоварного до пивоварного заводу імені Степана Разіна, історія розвитку (за матеріалами ХІМ) / Хасанова Олена Іллівна
Воєнні гроші у колекції грошово-паперових знаків ХІМ / Звержховська Наталія В'ячеславівна
Колекція альбомів радянського періоду у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності музею / Никипоренко Лариса Василівна
Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе у 30-50-ті роки XX ст. (за матеріалами колекції фотодокументів ХІМ) / Горлова Тетяна Андріївна
Ювілейні монети України у колекції Харківського історичного музею / Пашкова Ганна Вікторівна
Пейзажний живопис в колекції Харківського історичного музею / Михайловська Юлія Анатоліївна
До ювілею Марії Пилинської (на матеріалах із фондів Харківського літературного музею) / Трофименко Тетяна Михайлівна, Пилипчук Тетяна Валеріївна
Матеріали Л. Т. Малої в колекції ХІМ / Іванова Наталія Михайлівна
Матеріали про сковородинівські місця Слобожанщини у фондах Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди / Дудко Дмитро Михайлович

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: