Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2014 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій

Матеріали наукової конференції 20-і Сумцовські читання, 2014 р.
Автор Назва статті
Щербак Ірина Миколаївна «Розкішна квітка українського бароко»: реконструкція традицій балу в садибі Ковалівського
Рибка Олена Петрівна «Час життя дорогоцінний» (мандрівна виставка одного експонату)
Мартинова Галина Павлівна Археологічні колекції НІКЗ «Чигирин» у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності археологічного музею
Бучаста Світлана Іванівна Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст.
Шевченко Ольга Олексіївна Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації
Пантєлєй Олена Михайлівна Висвітлення традиційної української культури Слобожанщини в освітніх заходах відділу етнографії ХІМ
Хасанова Олена Іллівна Від Калинкінського пиво-медоварного до пивоварного заводу імені Степана Разіна, історія розвитку (за матеріалами ХІМ)
Каністратенко Микола Миколайович Внесок вчених Харківської державної академії культури у розробку теорії та практики музейництва в Україні ( до 25-річчя створення музейного відділення у ХДАК)
Звержховська Наталія В'ячеславівна Воєнні гроші у колекції грошово-паперових знаків ХІМ
Співак Олена Петрівна Вшанування Т. Г. Шевченка з нагоди 200-річчя з дня народження (з досвіду науково-освітньої роботи ХІМ)
Тітінюк Юрій Омелянович Дві музейні експозиції
Роман Ірина Олександрівна Деякі аспекти діяльності військово-економічної організації ВІКДО-15 (Wirtschaftskommando-15) під час окупації Харківщини 1941-1943 рр. На основі матеріалів ДАХО
Шевцов Іван Петрович Деякі аспекти стратегічного планування маркетингової діяльності у музеї
Іванов Олександр Дмитрович До 360-річчя заснування міста Харкова: науково-експозиційні та науково-освітні доробки ХІМ
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна До історії фармації на Харківщині
Мартем'янова Надія Сергіївна До питання про педагогічні умови організації освітнього середовища шкільного музею
Трофименко Тетяна Михайлівна До ювілею Марії Пилинської (на матеріалах із фондів Харківського літературного музею)
Конюшенко Юлія Анатоліївна Дослідження питань вітчизняної історії у роботах науковців Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Богрова Олена Валеріївна Експозиційне моделювання ХІМ тематики життя та діяльності українських письменників: до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка
Казус Валентина Олександрівна Експонування спорядження та обмундирування періоду Першої світової війни на виставках Харківського історичного музею
Андрійчук Ніна Миколаївна Збірка жіночих полтавських вишитих сорочок кінця ХІХ – поч. ХХ ст. в колекції НМІУ
Буличова Вікторія Віталіївна Золотарські вироби культового призначення у збірці ХІМ
Борисенко Денис Володимирович Інноваційний погляд на музейну експозицію як один із головних джерел творчої проектної діяльності інженера-дизайнера
Хоружа Майя Володимирівна Кільцеподібні та солярно-зооморфні амулети Салтово-маяцької культури в колекції Харківського історичного музею
Никипоренко Лариса Василівна Колекція альбомів радянського періоду у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності музею
Безматерних Наталія Володимирівна Колекція жіночого народного одягу в фондах Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна (м. Чугуїв): історія формування колекції, проблеми атрибуції
Конюшенко Юлія Анатоліївна Корифей вітчизняного музеєзнавства (до 160-річчя М. Ф. Сумцова)
Бабенко Леонід Іванович Краплеподібна підвіска із Олександропільського кургану в зібранні Харківського історичного музею
Овчіннікова Людмила Григорівна Культурно-освітня діяльність співробітників відділу етнографії ХІМ як частина музейної педагогіки
Пеляшенко Костянтин Юрійович Ліпний посуд з поховальних пам’яток населення сіверськодонецького Лісостепу скіфського часу
Іванова Наталія Михайлівна Матеріали Л. Т. Малої в колекції ХІМ
Дудко Дмитро Михайлович Матеріали про сковородинівські місця Слобожанщини у фондах Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди
Красиков Михайло Михайлович Микола Сумцов як польовик
Панченко Алла Володимирівна Микола Федорович Сумцов – вчений-громадянин
Ярошенко Євген Станіславович Музеєфікація радянського минулого: від тоталітарної драми до побутової ностальгії
Чумак Марія Петрівна Музеї як суб’єкти і об’єкти міжнародного фестивалю слов'янської культури «Хотмизька осінь»
Григор’єва Марина Віталіївна Музей історії фармації України Національного фармацевтичного університету: досягнення та перспективи
Сошнікова Ольга Миколаївна Музей як центр культурної комунікації
Пеляшенко Костянтин Юрійович Музейний захід-гра «Стежками давніх гончарів» в ХІМ
Аксьонов Віктор Степанович Нові відкриття на Верхньо-Салтівському IV могильнику
Кудлай Людмила Костянтинівна Обстеження музейних осередків з етнографічними колекціями в закладах освіти та культури Чугуївського району на Харківщині
Маршала Альона Юріївна Особливості відображення Слобідсько-Українських військових поселень кавалерії в музеях Харківської та Луганської областей
Бірьова Ольга Юріївна Оцінка творчості Г. Ф. Квітки в роботах М. Ф. Сумцова
Михайловська Юлія Анатоліївна Пейзажний живопис в колекції Харківського історичного музею
Сніжко Ірина Анатоліївна Пізньопалеолітична стоянка біля с. Кам’янка – десять років дослідження
Пискун Ольга Олександрівна Пошук шляхів популяризації музеїв на прикладі діяльності музею Богдана Хмельницького
Панченко Алла Володимирівна Проблеми і досягнення музеїв Харківської області у 2013 році
Юрченко Анна Володимирівна Специфіка і можливості використання науково-популярних фільмів і мультфільмів в музейній роботі в напрямку «Археологія»
Івченко Богдан Анатолійович Співпраця музеїв та загальноосвітніх шкіл при пенітенціарних закладах (із досвіду співпраці ХІМ та Качанівської виправної колонії)
Голеніщева Антоніна Петрівна Твори М. Ф. Сумцова та література про його життя та діяльність в фондах та бібліотеці ХІМ
Глотова Юлія Олександрівна Традиції українських обрядів весілля
Дейнеко Сергій Миколайович Участь Державної митної служби України у формуванні музейного фонду
Жукова Олена Вікторівна Формування експозиційного ландшафту шляхом комплексного використання історико-культурного середовища
Романовський Валерій Станіславович Формування колекцій та пам’яткознавча діяльність Музею українського мистецтва в Харкові (1920-1933 рр.)
Казус Валентина Олександрівна Харків’яни – учасники визволення України
Горлова Тетяна Андріївна Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе у 30-50-ті роки XX ст. (за матеріалами колекції фотодокументів ХІМ)
Полканова Ганна Юріївна Чуфут-Кале в 1870-х – середині ХХ ст. Реконструкція історичного періоду за фотоматеріалами музеїв
Пашкова Ганна Вікторівна Ювілейні монети України у колекції Харківського історичного музею