Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

2016 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 25-річчю Незалежності України

Матеріали наукової конференції 22-і Сумцовські читання, 2016 р.