Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова у рамках XXІІІ Сумцовських читань проводить наукову конференцію на тему: «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячену 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років.

Конференція відбудеться 18 квітня 2017 року в приміщенні музею (м.Харків, вул. Університетська, 5).

На конференції обговорюватимуться наступні теми:

 1. Вклад М. Ф. Сумцова в духовний розвій Слобідської України.
 2. Музейний ландшафт України як осереддя національної пам’яті.
 3. Музей як соціокультурний інститут у контексті національної музейної політики.
 4. Комунікаційний підхід у структурі музеологічного знання.
 5. Експозиція як основа музейної комунікації.
 6. Система виставок як специфічна форма функціонування основної музейної експозиції.
 7. Віртуальний музейний простір як механізм актуалізації національного менталітету в контексті діалогу культур.
 8. Фондові колекції і зібрання у науково-дослідній, науково-експозиційній та науково-освітній діяльності музею.
 9. Від музейного просвітництва — до музейної педагогіки.
 10. Музейна справа та історичні дослідження.
 11. Роль та місце маркетингу і реклами у музейній діяльності.
 12. Інформаційні технології в музейній справі.
 13. Проблеми та перспективи розвитку музейної мережі Харківщини.

Детальніше про конференцію, можна дізнатися у наступних документах:

Інформаційний лист конференції

Заявка учасника

Програма конференції