Панель користувача
Костянтин Пеляшенко, 26 листопада (чтв), 14:28

Одним з найяскравіших культурних утворень бронзового віку на території сучасної України була зрубна культурно-історична спільнота. Носії цієї культури розселилися з території Поволжя та Уралу і в XVІІ – XIII ст. до н.е. займали значну територію Євразії: від Уралу на сході до Дністра на заході. Свою назву «зрубна» – культура отримала за особливим обрядом поховання у дерев’яних зрубах. Основними заняттями племен зрубної спільноти було землеробством і тваринництвом, особливого розвитку набула бронзоливарна справа. Однією з «візитних карток» цієї давньої народності є керамічне виробництво – найбільш традиційна категорія матеріальної культури.
На сьогодні на території Харківської області досліджено велику кількість підкурганних поховань та поселень зрубної культури, з яких походить чимала кількість керамічних форм, представлених у Харківському історичному музеї.

Гончарство цієї доби мало домашній характер виробництва на рівні родинного ремесла, що відображає загальний стан суспільства та економіки. Кераміка зрубної культури, виліплена від руки та відрізняється значною різноманітністю форм: банки, горщики, гострореберні посудини, миски, кухлі, цідилки. Чимало уваги приділяється декоруванню побутового та ритуального посуду. Вражає багатство способів прикрашення: відбитки штампу округлої або трикутної палички, наліпним пружком, прокреслені лінії, відбитки мотузки, зубчастий штамп. Орнаментальні композиції на кераміці здебільшого несуть в собі ритуально-магічний зміст. Відомі зображення трикутників, хрестів, свастик, антропоморфних фігур, меандрів, ромбів та навіть колісниць.

Найбільший інтерес привертають загадкові знаки, т.зв. піктограми і ідеограми, нанесені загостреним кінцем палички на стінках посудин. Сьогодні доведено, що розміщені у певній послідовності загадкові знаки є свідченням зародження у зрубних племен писемності. Орнаментація на деяких керамічних посудинах інтерпретується багатьма дослідниками як відображення календарних уявлень з позначенням місяців, днів і навіть важливих подій або свят.

Складну для розуміння сучасної людини знакову систему зрубної культури досі остаточно не розшифровано. Тому загадковий феномен письмен чекає на свого дослідника.
Важливу роль виконував глиняний посуд при здійснені поховальних обрядів зрубних племен. Одна з функцій його в цьому контексті – відновлення світового порядку, який приходить в хаос після смерті людини, що займає певне місце в структурі суспільства.

© Умови використання (За зміст блогів відповідають їх автори)

ПОВ'ЯЗАНІ ТЕМИ: