Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Документ. Грамота Володимирського губернського предводителя дворянства та повітових депутатів дворянинові Олександру Васильовичу Лопухіну

Папір, аркуш 1, сторінка 1, текст друкарський, число і пидписи чорнилом, мова російська. Під тестом підписи, праворуч- сургучева печатка червоного кольору. Текст в орнаментальній рамці із зображенням гербів 13 міст Володимірської губерніїї та художнім оформленням з геральдичними елементами. Угорі над тестом- у лавровому вінку державний герб Російської імперії: двоголовий орел із скіпетром та державою у лапах, на грудях орла -герб міста Володимир; над ним вензель імператриці Катерини II та корона у сяйві.