Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "1 копейка".

Аверс: У центрі поля Державний герб Росії: двоглавий орел з розпростертими крилами, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). Московський герб на грудях орла має щит особливої форми. У лапах орел тримає лавровий вінок, факел, який горить з обох боків, перун із стрілами і стрічки. Ліворуч від хвоста орла літера"Н", праворуч - "А" - знак мінцмейстера. Під гербом півколом - дата: "1837." (після цифри "7" - крапка). Реверс: У центрі поля номінал, написаний у два рядки: "1 КОПЪЙКА". Нижче горизонтальна риса, потовщена у середній частині і розділена навпіл крапкою. Під нею позначення монетного двору: "Е.М.". Гурт: Гладкий.