Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "Один рубль".

Аверс: У полі монети зображення Державного герба СРСР з п'ятнадцятьма перехватами стрічки, зірка гранована. Під ним фігурна риска, праворуч від якої літери "СС", ліворуч - ""СР". Нижче - номінал: "ОДИН РУБЛЬ", написаний у два рядки (верхній - горизонтальний, нижній розташований півколом). По краю монети крапковий і випуклий лінійний обідки. Реверс: У полі монети зображення монумента "Воїн - визволитель". Ліворуч від монумента цифри: "ХХ", праворуч напис: "ЛЕТ". По периметру монети напис: "ПОБЕДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ". По краю монети випуклий лінійний обідок. Гурт: Гуртовий напис: "9 мая 1965 * Один рубль *", розділений двома зірочками.