Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "1 копейка"

Аверс: У полі монети державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою з хрестами у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста орла літера "И", праворуч - "К" - ініціали мінцмейстера. Під гербом півколом розташована дата: "1830". По краю монети у верхній частині крапковий обідок. Реверс: У центрі поля під імператорською короною (корона відкрита) номінал: "1 КОПЪЙКА", написаний у два рядки. Нижче горизонтальна лінія, під якою позначення монетного двору: "Е.М.". По боках лаврова і дубова гілки, перехрещені унизу і перев'язані стрічкою. По краю монети у верхній частині крапковий обідок. Гурт: Гладкий.