Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "5 копеек".

Аверс: У полі монети державний герб Росії: двоглавий орел, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, закрита), тримає в лапах скіпетр і державу. На грудях орла московський герб, навкруги якого розміщений ланцюг з орденом Андрія Первозванного. На крилах орла - шість місцевих гербів. По краю монети зубчастий обідок. Реверс: У полі монети номінал: "5 КОПЪЕКЪ", написаний у два рядки. Ліворуч і праворуч від цифри "5" розміщені стилізовані чотирьохпелюсткові квітки. Під номіналом - дата карбування монети: "1852." (після цифри "2" - крапка). Нижче - горизонтальна фігурна, потовщена у центрі лінія, розділена навпіл крапкою. Під нею - позначення монетного двору: "Е.М.". По периметру монети вінок із лаврового листя, по краю монети зубчастий обідок. Гурт: Гладкий.