Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "5 копеек".

Аверс: У полі монети державний герб Росії: двоглавий орел, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита), тримає в лапах скіпетр і державу з хрестами. На грудях орла московський герб (вершник праворуч); на плечі орла надітий ланцюг з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста орла літера "Е", праворуч - "М" - позначення монетного двору. Під гербом на розгорнутій стрічці півколом написаний номінал: "ПЯТЬ . КОПЪЕКЪ", розділений крапкою. Реверс: У полі монети під імператорською короною (корона відкрита) вензель Катерини ІІ, складений з літер "І" ("Императрица"), "Е" ("Екатерина") і цифри "ІІ" ("Вторая"). Ліворуч і праворуч від вензеля дата карбування монети: "1782" (по дві цифри з кожного боку). Навкруги вінок з лаврової (ліворуч) і ялинової (праворуч) гілок, які унизу перев'язані стрічкою. Гурт: Сітчастий.