Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "50 копеек".

Аверс: У полі монети рельєфне головне профільне ліворуч зображення імператора Миколи II. Ліворуч від зображення півколом напис: "Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ" ("Б.М." - "Божьей милостью"), праворуч - "И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." По краю монети лінійний і зубчастий обідки. Ревес: У полі монети Державний герб Росії: двоглавий орел, увінчаний трьома імператорськими коронами з стрічками (середня корона більша за розмірами, відкрита), тримає в лапах скіпетр і державу. На грудях орла московський герб (вершник ліворуч), оточений ланцюгом з орденом Андрія Первозванного. На крилах орла - вісім місцевих гербів. Під гербом півколом позначення номіналу монети та дати її карбування: "50 КОПЪЕКЪ 1912 Г." По краю монети лінійний і зубчастий обідки. Гурт: Гуртовий напис: "Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (Э.Б)" (між літерами "Э" і "Б"- крапка).