Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "10 копеек".

Аверс: У полі монети Державний герб СРСР з п'ятнадцятьма перехватами стрічки. Під ним півколом напис із сходинковим розташуванням прямокутних літер: "СССР". По краю монети випуклий лінійний обідок. Реверс: У центрі поля восьмикутний удавлений щиток, на якому номінал: "10 коп", написаний у два рядки. Ліворуч щитка - дубове листя і жолудь, повернутий донизу, праворуч - дубове листя і жолудь, повернутий догори. Над щитком - колос з остями, що створюють праворуч щитка гребінку. Під щитком дата: "1957". По краю монети випуклий лінійний обідок. Гурт: Рубчастий.