Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "1 копейка"

Аверс: У центрі поля державний герб Росії: двоглавий орел, увінчаний трьома імператорськими коронами з стрічками, тримає у лапах скіпетр і державу; на грудях орла московський герб (вершник ліворуч), навкруги якого розміщений ціп з орденом Андрія Первозванного; на крилах орла - вісім місцевих гербів. Навкруги державного герба два лінійних обідки більшого і меншого розмірів, які ліворуч і праворуч мають складне фігурне перехрещення. Між обідками у верхній частині напис рельєфними літерами: "МЪДНАЯ РОССИЙСКАЯ МОНЕТА", у нижній частині напис контррельєфними літерами: "ОДНА КОПЪИКА". По краю монети випуклий лінійний обідок. Реверс: У центрі поля у круговому крапковому обідку номінал: "1 КОПЪЙКА", написаний у два рядки. Ліворуч і праворуч від цифри "1" - п'ятикутні зірки. Під номіналом дві фігурні горизонтальні лінії, між якими розміщене коло. Нижче - позначення монетного двору: "С.П.Б.". З зовнішнього боку крапкового обідка у верхній частині монети написана півколом дата: "1908 ГОДА", у нижній - вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, які унизу перев'язані стрічкою. По краю монети випуклий лінійний обідок. Гурт: Рубчастий.