Панель користувача
Експонат

Аверс: У полі монети рельєфне головне профільне ліворуч зображення імператора Миколи II. Ліворуч від зображення півколом напис: "Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ" ("Б.М." - "Божьей милостью"), праворуч - "И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС." По краю монети лінійний і зубчастий обідки. Ревес: У полі монети Державний герб Росії: двоглавий орел, увінчаний трьома імператорськими коронами з стрічками (середня корона більша за розмірами), тримає в лапах скіпетр і державу. На грудях орла московський герб (вершник ліворуч), оточений ланцюгом з орденом Андрія Первозванного. На крилах орла - вісім місцевих гербів. Під гербом півколом позначення номіналу монети та дати її карбування: "РУБЛЬ * 1896 Г." (між номіналом і датою - стилізована п'ятипелюсткова квітка). По краю монети лінійний і зубчастий обідки. Гурт: Гуртовий напис: "Чистого серебра 4 золотника 21 доля (А.Г)" (між літерами "А" і "Г"- крапка).
Повна назва
Монета. "Рубль"
Колекція
Виставка
не експонується
Як отримати більш детальну інформацію про предмет?
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дата створення
1896 р.
Місце створення
Росія, м. С.-Петербург, Петербурзький монетний двір
Матеріал
Срібло, ,
Розміри
d-3,4
Техніка
Карбування,
Автор
Переглянути предмети