Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Купон багаторазового використання номіналом 5 карбованців

Банкнота надрукована на білому папері з водяним знаком типу "шеврон". Основний колір- синій. Додаткові лицьової сторони- жовтий та світло-коричневий. На лицьовій стороні купона зображено: в лівій половині- фрагмент скульптурної композиції "Засновники Києва" на ознаменування 1500-річчя міста (1982, скульптор В.З.Бородай)- постать сестри Либідь. У правій половині, на фоні захисної сітки, від верху до низу один під другим написи: великими білими літерами з синім відтінком "УКРАЇНА", під ним назва грошової одиниці "КУПОН" (жирні літери світло-коричневого кольору, у межах яких у нижній частині- горизонтальні білі смуги), далі велика жирна цифра "5" (у її межах- горизонтально розміщені смуги синього кольору), ще нижче синім кольором у два рядки: "карбованців" та "Національний банк України", і останній рядок синього кольору- рік випуску- "1991". На зворотній стороні на білому фоні ліворуч- зображення Софіївського собору, праворуч- візерунок у формі двох багатопелюсткових квіток з хвилястих смуг, що накладені одна на одну. У всіх чотирьох кутах у невеликих розетках цифра "5".