Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "2 копейки"

Аверс: У центрі поля- Державний герб Росії: двоглавий орел, увінчаний трьома імператорськими коронами з стрічками, тримає у лапах скіпетр і державу; на грудях орла- московський герб (вершник ліворуч), навкруги якого розміщений ціп з орденом Андрія Первозванного; на крилах орла- вісім місцевих гербів. Навкруги державного герба два лінійні обідки більшого і меншого розмірів, які ліворуч і праворуч мають складне фігурне перехрещення. Між обідками у верхній частині монети- напис рельєфними літерами: "МЪДНАЯ РОССИЙСКАЯ МОНЕТА", у нижній частині- напис контррельєфними літерами: "ДВЪ КОПЪИКИ". По краю монети- випуклий лінійний обідок. Реверс: У центрі поля у круговому крапковому обідку- номінал: "2 КОПЪЙКИ", написаний у два рядки. Ліворуч і праворуч від цифри "2"- п'ятикутні зірки. Під номіналом- дві фігурні горизонтальні риси, між якими розміщене коло. Нижче- позначення монетного двору: "С.П.Б.". З зовнішнього боку крапкового обідка у верхній частині монети написана півколом дата: "1903 ГОДА", у нижній- вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, які унизу перев'язані стрічкою. По краю монети- випуклий лінійний обідок. Гурт: Рубчастий.