Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Корінець окладу богослужбової книги (фрагмент)

Корінець у вигляді прямокутної пластини, виготовлений із білого металу, на лицьовому боці на значній частині поверхні жовтувате покриття. Лівий край 1,2 см завширшки загнутий, правий край 0,4 см завширшки загнутий нерівномірно- у середній частині на протязі 4,5 см згин незначний, по правому краю два розриви металу. По правому краю три, по лівому краю- вісім отворів від цвяхів, розташовані на різній відстані один від одного; у верхній частині корінця на відстані 1 см від лівого краю два отвори, розташовані поряд, один під одним; у нижній частині два отвори, розташовані на відстані 1 см від правого і лівого краю відповідно. Поверхня декорована рельєфним рослинним орнаментом, на фоні якого вміщені послідовно згори донизу три випуклі прямокутники із вдавленою смугою біля краю, розмірами відповідно 1,9х2 см, 1,9х1,7 см, 1,9х5,4 см. На першому прямокутнику, розташованому на відстані 7,6 см від верхнього краю корінця,- напис у чотири рядки "ВСЄМЪ С/ КОРБЯЩИ/ МЪ РАДО/ СТЬ", після напису сім крапкових заглиблень; на другому прямокутнику, розташованому на 3 см нижче попереднього,- напис у три рядки "НАГИМЪ/ WДЕЯНЇ/ Є", після напису одинадцять крапкових заглиблень; на третьому прямокутнику, що нижче попереднього на 3,9 см,- напис у сім рядків "БОЛНЫ/ ХЪ ПОСЄ/ ЩЄНЇЄ НЄ/ ЩНЫМЪ/ ПОКРОВ/ И ЗАСТУ/ ПНИЦА", під написом сім численних крапкових заглиблень. Написи церковно- слов'янською мовою, точне відтворення написів на ЕОМ неможливе. У верхній частині корінця, згори і знизу першого прямокутника з написом, а також під третім прямокутником поверхня декорована орнаментальним мотивом у вигляді рельєфної рослини з хвилястим стеблом, по боках якої численні завитки з випуклими кульками, скомпонованими по чотири- більша, d~0,2 см розташована у центрі, три менші- навколо неї; у середній частині стебла- велика трипелюсткова квітка, зображена у високому рельєфі у профільному повороті ліворуч- на стеблі у нижній частині корінця, праворуч- на стеблі у верхній його частині. Між другим і третім прямокутниками рельєфне високе зображення, у центрі якого розетка, угорі і унизу поряд з розеткою зображення, ймовірно, плодів [яблук], [виноградних грон]. Фон орнаменту- дрібний сітчастий рельєф. По лівому довгому краю корінця- орнаментальна смуга із ов, поряд- випукла смуга з косими насічками, зібраними у групи по три; по лівому краю випукла смуга із частими дрібними насічками, поряд- випукла хвиляста смуга. На відігнутому лівому краї корінця випуклі літери "ER", нижче- рельєфне стилізоване зображення [двоголового орла], по боках від якого цифри "2" і ["4"], нижче- літери "...МП".