Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Корінець окладу богослужбової книги (фрагмент)

Корінець у вигляді прямокутної пластини, виготовлений із білого металу, на лицьовому боці на значній частині поверхні жовтувате покриття. Правий край 1,2 см завширшки загнутий, лівий- рівний у нижній половині і незначно загнутий у верхній, що можливо пояснити не функціональним призначенням згину, а деформацією. По правому краю вісім, по лівому краю- шість отворів від цвяхів, розташовані на різній відстані один від одного; у нижній і верхній частинах корінця на відстані 1 см від правого краю- по одному отвору. Поверхня декорована рельєфним рослинним орнаментом, на фоні якого вміщені послідовно згори донизу три випуклі прямокутники із вдавленою смугою біля краю, розмірами відповідно 1,8х1,8 см, 1,9х1,7 см, 4,6х1,9 см. На першому прямокутнику, розташованому на відстані 7,9 см від верхнього краю корінця,- напис у три рядки "WБИДИ/ МЫМ ЗАСТУ/ ПЪНИЦА", на другому, розташованому на 3 см нижче попереднього,- напис у три рядки "АЛЧУЩИМ/ ПИТЄЛЬ/ НИЦЄ" і кілька крапкових заглиблень після напису, на третьому, що нижче попереднього на 4,1 см- напис у п'ять рядків "ЖЄЗЛЪ/ СТАРОС/ ТИ МТИ/ БГА ВЫ/ ШНАГО", під написом численні крапкові заглиблення, скомпоновані у формі, наближеній до трикутника. Написи церковно- слов'янською мовою, точне відтворення написів на ЕОМ неможливе. У верхній частині корінця, згори і знизу першого прямокутника з написом, а також під третім прямокутником поверхня декорована орнаментальним мотивом у вигляді рельєфної рослини з хвилястим стеблом, по боках якої численні завитки з випуклими кульками, скомпонованими по чотири- більша, d~0,2 см розташована у центрі, три менші- навколо неї; у середній частині стебла- велика трипелюсткова квітка, зображена у високому рельєфі у профільному повороті ліворуч- на стеблі у верхній частині корінця, праворуч- на стеблі у нижній його частині. Між другим і третім прямокутниками рельєфне високе зображення, у центрі якого розетка, угорі і унизу поряд з розеткою зображення, ймовірно, плодів [яблук], [виноградних грон]. Фон орнаменту- дрібний сітчастий рельєф. По правому довгому краю корінця- орнаментальна смуга із ов, поряд- випукла смуга з косими насічками, зібраними у групи по три; по лівому краю випукла смуга із частими дрібними насічками, поряд- випукла хвиляста смуга. На відігнутому краї корінця випуклі літери "ER", нижче- рельєфне стилізоване зображення [двоголового орла], по боках від якого цифри "2" і ["4"], нижче- літери "ММП".