Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Медаль пам'яті графа М.М.Сперанського

Медаль кругла брунатного кольору з двоступеневим кантом з обох боків. На лицевому боці у центрі- горельєфне головне профільне ліворуч зображеня чоловіка. Під обрізом шиї- прізвище різьбяра: "А. СЕМЕНОВ ръз.". На зворотньому боці- текст: "ПАМЯТИ/ ГРАФА/ МИХАИЛА МИХАИЛОВИЧА/ СПЕРАНСКАГО/ 1 ЯНВАРЯ 1872 ГОДА/ РОДИЛСЯ ВЪ СЕЛЪ ЧЕРКУТИНЪ/ 1 ЯНВАРЯ 1772 ГОДА. /СКОНЧАЛСЯ ВЪ С.ПЕТЕРБУРГЪ/ 11 ФЕВРАЛЯ 1839 ГОДА.", написаний у дев'ять рядків капітельними літерами. Між п'ятим і шостим рядками розміщені дві горизонтальні риси, потовщені до центру, і ромб між ними. Гурт гладкий.