Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "10 копеек".

Аверс: У центрі монети Державний герб СРСР з сьома перехватами стрічки, зірка плоска; під ним напис із ступінчатим розташуванням прямокутних літер: "СССР". По краю монети випуклий лінійний обідок. Реверс: У центрі монети восьмикутний удавлений щиток, на якому напис у два рядки: "10 КОП". Ліворуч щитка - дубове листя і жолудь, повернутий донизу, праворуч - дубове листя і жолудь, повернутий догори. Над щитком - колос з остями, які створюють гребінку біля правої верхньої частини щитка. Під щитком - дата: "1936". По краю монети випуклий лінійний обідок. Гурт: Рубчастий.