Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "20 копеек".

Аверс: У центрі поля Державний герб СРСР з сьома перехватами стрічки, зірка плоска. Під ним півколом напис із ступінчатим розташуванням прямокутних літер: "СССР". По краю монети випуклий обідок. Реверс: У центрі поля восьмикутний удавлений щит, на якому напис у два рядки: "20 КОП". Ліворуч щита дубове листя і жолудь, повернутий донизу, праворуч - дубове листя і жолудь, повернутий догори. Над щитом колос, остя якого утворюють гребінку біля правої верхньої частини щита. Під щитом дата: "1936". По краю монети випуклий обідок. Гурт: Рубчастий.