Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "15 копеек".

Аверс: У центрі поля Державний герб СРСР з одинадцятьма перехватами стрічки, під ним півколом напис із ступінчатим розташуванням прямокутних літер: "СССР". По краю монети випуклий обідок. Реверс: У центрі поля восьмикутний удавлений щит, на якому напис у два рядки: "15 КОП". Ліворуч щита - дубове листя і жолудь, повернутий донизу, праворуч - дубове листя і жолудь, повернутий догори. Над щитом - колос, остя якого утворюють гребінку біля його правої верхньої частини. Під ним - дата: "1943". По краю монети випуклий обідок. Гурт: Рубчастий.