Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "2 копейки"

Аверс: У полі монети двоглавий орел із скіпетром і державою у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах- ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста літера "А", праворуч- "М". Під гербом- дата карбування монети: "1814." (після дати- крапка). По краю монети- зубчастий обідок. Реверс: У полі монети під імператорською короною (корона закрита) номінал: "2 КОПЪЙ КИ.", написаний у три рядки. Під ним горизонтальна лінія. Нижче літерне позначення монетного двору: "К.М.". Навкруги вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, зв'язаних унизу стрічкою. По краю монети- зубчастий обідок. Гурт: Гладкий.