Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "2 копейки"

Аверс: У полі монети двоглавий орел із скіпетром і державою у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах- ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста літера "Н", праворуч- "М". Під гербом- дата карбування монети: "1816". По краю монети випуклий лінійний обідок. Реверс: У полі монети під імператорською короною (корона закрита) номінал: "2 КОПЪЙ КИ." (після "И" крапка), написаний у три рядки. Під ним горизонтальна лінія. Нижче літерне позначення монетного двору: "Е.М.". Навкруги вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, зв'язаних унизу стрічкою. По краю монети зубчастий обідок. Гурт: Гладкий.