Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "Деньга"

Аверс: У полі монети Державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста літера "Н", праворуч - "М" - ініціали мінцмейстера. Під гербом - дата карбування монети: "1819". По краю монети випуклий лінійний обідок. Реверс: У полі монети під імператорською короною (корона закрита) шестикінцева зірка, нижче номінал: "ДЕНЬГА". Під ним горизонтальна лінія, під якою літерне позначення монетного двору: "Е.М.". Навкруги вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, зв'язаних унизу стрічкою. По краю монети зубчастий обідок. Гурт: Гладкий.