Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "5 копеек"

Аверс: У полі монети Державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Навкруги орла п'ять випуклих лінійних концентричних обідків, на яких розміщено додаткове позначення номіналу у вигляді п'яти крапок. По краю монети зубчастий обідок. Реверс: У полі монети номінал: "5. КОПЪЕКЪ", написаний у два рядки (після цифри "5" - крапка). Під ним горизонтальна лінія, під якою дата карбування монети: "1802", нижче - літерне позначення монетного двору: "Е.М.". По периметру монети п'ять випуклих лінійних концентричних обідків, на яких розміщено додаткове позначення номіналу у вигляді п'яти крапок. По краю монети зубчастий обідок. Гурт: Шнуровидний (нахил насічки праворуч).