Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "1 копейка".

Аверс: У центрі поля Державний герб Росії: двоглавий орел з розпростертими крилами, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). Московський герб на грудях орла має щит особливої форми. У лапах орел тримає лавровий вінок, факел, який горить з обох боків, подвійний перун із стрілами і стрічки. Під гербом півколом дата: "1834." (після цифри "4" - крапка). По краю монети лінійний обідок. Реверс: У центрі поля номінал монети, написаний у два рядки: "1 КОПЪЙКА", під ним горизонтальна лінія, потовщена у середній частині і розділена навпіл крапкою. Нижче - позначення монетного двору: "С.М." По краю монети лінійний обідок. Гурт: Гладкий.