Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "2 копейки".

Аверс: У центрі поля Державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою з хрестами, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста орла літера "И", праворуч - "К" - ініціали мінцмейстера. Під гербом півколом розташована дата: "1829". По краю монети крапковий обідок. Реверс: У центрі поля під імператорською короною (корона відкрита) номінал: "2 КОПЪЙ КИ.", написаний у три рядки (після літери "И" крапка). Нижче горизонтальна лінія, під якою позначення монетного двору: "Е.М.". По боках лаврова (ліворуч) і дубова гілки, перехрещені унизу і перев'язані стрічкою. По краю монети обідок. Гурт: Гладкий.