Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "1 копейка".

Аверс: У центрі поля Державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою з хрестами, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита).На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста орла літера "И", праворуч - "К" - знак мінцмейстера. Під гербом півколом розташована дата: "1829". По краю монети обідок. Реверс: У центрі поля під імператорською короною (корона відкрита) номінал, написаний у два рядки: "1 КОПЪЙКА". Нижче горизонтальна лінія, під якою позначення монетного двору: Е.М." (після кожної літери крапка). По боках лаврова (ліворуч) та дубова гілки, які перехрещені унизу і перев'язані стрічкою. Гурт: Гладкий.