Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "1 копейка".

Аверс: У центрі поля вензель Павла I (літера "П" - "Павел" і римська цифра "І" - "Первый"), увінчаний імператорською короною (корона відкрита). Реверс: У полі монети номінал: "1. КОПЕЙКА" написаний у два рядки (після цифри "1" - крапка), під ним горизонтальна лінія, під якою дата: "1800", нижче - позначення монетного двору: "Е.М." (після кожної літери крапка). Гурт: Шнуровидний (нахил насічки праворуч).