Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета. "1/4 копейки".

Аверс: У центрі поля під імператорською короною (корона закрита) з стрічками вензель Олександра IІ (літера "А" - "Александр" і цифра "ІІ" - "Второй"). Праворуч від вензеля - дубова, ліворуч - лаврова гілки, які перехрещуються унизу. По краю монети випуклий лінійний обідок. Реверс: У полі монети номінал: "1/4 КОПЕЙКИ", написаний у два рядки. Нижче - орнаментована горизонтальна лінія, розділена навпіл крапкою, під нею дата: "1873", нижче - позначення монетного двору: "Е.М.". По краю монети випуклий лінійний обідок. Гурт: Рубчастий.