Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "1 копейка"

Аверс: У полі монети Державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Під гербом літери "П" і "С" - ініціали мінцмейстера. Нижче - дата карбування монети: "1812." (після дати - крапка). По краю монети обідок. Реверс: У полі монети під імператорською короною (корона закрита) номінал: "1 КОПЪЙКА", написаний у два рядки. Під ним горизонтальна лінія. Нижче літерне позначення монетного двору: "(И.М." (перед літерою "И" - дужка). Навкруги вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, зв'язаних унизу стрічкою. По краю монети зубчастий обідок. Гурт: Гладкий.