Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Монета "2 копейки"

Аверс: У полі монети Державний герб Росії: двоглавий орел із скіпетром і державою у лапах, увінчаний трьома імператорськими коронами (середня більша за розмірами, відкрита). На грудях орла розміщений московський герб, на плечах - ціп з орденом Андрія Первозванного. Ліворуч від хвоста літера "П", праворуч - "С" - ініціали мінцмейстера. Під гербом - дата карбування монети: "1814." (після дати - крапка). Реверс: У полі монети під імператорською короною (корона закрита) номінал: "2 КОПЪЙ КИ." (після "И" крапка), написаний у три рядки. Під ним горизонтальна лінія. Нижче літерне позначення монетного двору: "И.М.". Навкруги вінок з лаврової (ліворуч) і дубової (праворуч) гілок, зв'язаних унизу стрічкою. По краю монети випуклий лінійний обідок. Гурт: Гладкий.