Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

На сайті музею став доступний для ознайомлення новий збірник «Двадцять четверті Сумцовські читання»

  5 лютого 2019, 14:59


На сайті музею став доступний для ознайомлення новий збірник «Двадцять четверті Сумцовські читання». До збірника увійшли матеріали доповідей і повідомлень з проблем музейної справи, збереження та популяризації історико-культурної спадщини краєзнавців, співробітників музеїв, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України, які брали участь у науковій конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», що проходила у рамках ХXIV Сумцовських читань.