Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Нові публікації співробітників музею

  15 травня 2018, 15:31Побачив світ щорічник «Археологічні дослідження в Україні 2016», підговлений до друку Польовим комітетом Інституту археології НАН України. Видання містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій України поточного польового сезону, у тому числі експедицій Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова.
На Циркунівському городищі дослідження на площі понад 300кв.м.здійснювалися в центральній частині Другого (північного) двору. Було виявлено ряд об’єктів господарського призначення та комплекс, вірогідно, пов’язаний з культовими діями. Серед знахідок особливий інтерес становлять артефакти сарматської доби. Вперше на пам’ятці здійснювались палеоботанічні дослідження.
На стоянці біля с. Кам’янка дослідження проводилися на південній периферійній частині пам’ятки. З культурного шару походить колекція крем’яних артефактів, що включає нуклевидні уламки, нуклеуси різної стадії спрацьованості, відбійники, технічні сколки, відщепи та пластини. Знаряддя із вторинною обробкою представлені різцями, наконечниками з боковою виїмкою, скребками. На кількох пластинках і відщепах зафіксовано сліди спрацьованості у вигляді ретуші утилізації. Стоянка датується часом близько 15 тис. років тому і належить до кола епіграветських пам’яток.

Зацікавленні читачі знайдуть коротку інформацію про роботи на Циркунівському городищі скіфського часу (К.Ю. Пеляшенко) та пізньопалеолітичній стоянці біля с. Кам’янка Ізюмського району (І.А. Сніжко, Л.І. Бабенко).З повною версією статей можна ознайомитися на сайті музею, у рубриці «Вивчати/Науковці».