Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

Сумцовські читання

У Харківському історичному музеї на честь видатного українського вченого і громадського діяча, академіка Миколи Федоровича Сумцова, – фундатора та першого директора Музею Слобідської України відбуваються щорічні «Сумцовські читання», в рамках яких проводиться наукова конференція, започаткована 18 квітня 1995 року.

Тематика конференції визначається з урахуванням актуальних проблем музейного будівництва, провідних тенденцій історичної науки та музеєзнавства.

У роботі конференції беруть участь викладачі та студенти вищих навчальних закладів міста Харкова, співробітники музеїв та науково-освітніх закладів культури України, краєзнавці.

На пленарному і секційних засіданнях розглядаються питання сучасного розвитку музейної справи на Харківщині, археологічні та краєзнавчі дослідження, питання пам'яткоохоронної роботи тощо.

2023 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена збереженню національної пам’яті в умовах війни

2022 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 100-річчю від дня смерті М.Ф.Сумцова

2021 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 30-річчю Незалежності України

2020 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова

2019 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, до 165-річчя від дня народження М.Ф.Сумцова

2018 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій

2017 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років

2016 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 25-річчю Незалежності України

2015 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій, присвячена 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею

2014 р.: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій

2013 р.: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства

2012 р.: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства

2011 р.: Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму

2010 р.: Конференція, присвячена 90-річчю з часу заснування Харківського історичного музею

2009 р.: Конференція, присвячена 155 річниці з дня народження видатного українського вченого академіка АН України М. Ф. Сумцова

2008 р.: Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності

2007 р.: Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини

2006 р.: Конференція, присвячена 15 річниці незалежності України

2005 р.: Конференція «Подвигу народному жити у віках», присвячена 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні

2004 р.: Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження видатного українського вченого, академіка АН України М. Ф. Сумцова

2003 р.: Музей і сучасність

2002 р.: Конференція, присвячена 100-річчю XII Археологічного з'їзду

2001 р.: Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури

2000 р.: Конференція, присвячена 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди

1999 р.: Музей: історія і проблеми сьогодення

1998 р.: Конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна

1997 р.: Конференція, присвячена 95-річчю XII Археологічного з'їзду

1996 р.: Наукова конференція

1995 р.: Конференція, присвячена 75-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди